Henter 2,8 mia. kr. på mindre aktivering

Ikke mindre end 2,8 mia. kroner skal ifølge finanslovforslaget barberes af kontoen for den aktive arbejdsmarkedspolitik, der blandt andet omfatter aktivering, uddannelse af ledige, pulje- og servicejob og diverse orlovsordninger.

Det svarer til, at hver femte krone, som Danmark sidste år reserverede til den aktive arbejdsmarkedspolitik, skal kanaliseres over i andre kasser eller spares helt væk.

Nedskæringerne dækker primært over fire områder.

Den største gevinst vil regeringen hente på at nedlægge servicejobordningen. Ordningen giver amter og kommuner mulighed for at ansætte langtidsledige over 48 år med et løntilskud fra staten på 100.000 kroner om året - i sundhedssektoren 150.000 kroner det første år.

Staten bevilgede sidste år over en mia. kroner til formålet, og det er dette beløb, som regeringen nu vil inddrage ved at smække kassen i og lukke servicejobordningen.

I realiteten er besparelsen ikke helt så markant, da ordningen har været langt fra fuldt udnyttet, og det gælder for flere af nedskæringerne, at der blot er tale om nedjusteringer af bevillingerne til det faktuelle forbrug.

Det gælder for eksempel delvist for den mia. kroner, som regeringen henter på efteruddannelse af ledige. De to regeringspartier kalkulerer med, at godt 5000 færre ledige skal efteruddannes i forhold til bevillingen sidste år, og det sparer samfundet for knap 500 mio. kroner til uddannelsescentre og godt 520 mio. kroner i uddannelsesstøtte til ledige.

Også orlovsordningerne rammes af sparekniven. I forbindelse med en udvidet barselsorlov vil regeringen lukke af for børnepasningsorloven - det giver i første omgang en besparelse på 340 mio. kroner, men da flere end 16.000 danskere i dag befinder sig i den gamle ordning, vil besparelsen først for alvor slå igennem i de kommende år.

Det samme gjorde sig gældende for uddannelsesorloven, der blev nedlagt 1. januar sidste år. Først i år slår besparelsen igennem, og regeringen kan hente 470 mio. kroner på den konto.

Ritzau