Hedegaard har nået bunden nu

Bindinger. Det store problem for Hedegaard har i mange måneder været bindinger til tabsgivende kontrakter.

At Hedegaards resultat i halvårsregnskabet blev dårligere end forventet ved årets start overraskede ingen. Det havde man nemlig allerede oplyst i en såkaldt "profit warning" 7. august.

Men selv om resultatet altså allerede var kendt på forhånd, var halvårsregnskabet alligevel ventet med spænding. For mens Hedegaard i nedjusteringen blot kortfattet oplyste om de ændrede forventninger, så må man forvente, at selskabet i et halvårsregnskab også præsenterer en løsning på problemerne. Og Hedegaard skuffede da heller ikke på dette punkt.

Grundlæggende har årsagen til Hedegaards meget dårlige år været prisstigninger på mellem 40 og 80 procent for næsten alle foderråvarer i Hedegaard Agro. Eftersom der i sommeren 2006 blev indgået etårige kontrakter i et stærkt konkurrencepræget marked, var der ikke tilstrækkelig margin i kontrakterne til at dække de kraftigt stigende råvarepriser.

Eftersom Hedegaard Agro har et årligt råvareindkøb på cirka en mia. kr. resulterede de ekstreme prisstigninger i et underskud for første halvår på 21,2 mio. kr. i modsætning til et overskud på 23,3 mio. kr. i 2006.

De nævnte etårige kontrakter udløber netop nu, og med fortsat stigende råvarepriser har man valgt at nedsætte længden af de nye kontrakter, så de nu oftest løber over en periode på op til seks måneder.

Kortere kontrakterMed de kortere kontrakter sker der i praksis en tilpasning af kontraktprisen til de aktuelle markedspriser. Fordelen herved er, at hverken køber eller sælger kommer til at hænge på urentable kontrakter, sådan som det har været tilfældet for Hedegaard det seneste år.

Ulempen er, at indtjeningen det kommende år bliver mere usikker, og det forhold bør tages med i vurderingen af Hedegaard-aktien.

Man bør dog hæfte sig ved en oplysning, som kun fremgår indirekte af halvårsregnskabet.

Nemlig, at selv om første halvår af 2007 blev meget dårligt for Hedegaard Agro med et underskud på 21,2 mio. kr., så forventer man, at bunden dermed er nået.

For hele året oplyses nemlig om et forventet underskud i Hedegaard Agro på 15 mio. kr., og med almindelig købmandsregning kan man deraf udlede, at andet halvår forventes at give et overskud på 6,2 mio. kr.

Forsigtige fremskrivningerPå et meget usikkert marked skal man være forsigtig med at fremskrive den slags resultater til næste regnskabsår. Men det store problem for Hedegaard de seneste mange måneder har været bindingen til kontrakter, som med råvareprisstigningerne er blevet stadig mere tabsgivende.

Nu er disse kontrakter væk og erstattet med nye aftaler, som er mere fleksible i forhold til markedsprisen, og det får altså allerede en væsentlig effekt for Hedegaard i andet halvår af 2007.

Hertil kan lægges en positiv udvikling i koncernens anden division, Hedegaard Foods, som i første halvår opnåede et overskud før skat på 6,9 mio. kr. (korrigeret for en gevinst på 6,5 mio. kr. fra salg af bygninger). Dette skal ses i modsætning til et resultat før skat på 3,5 mio. kr. i samme periode i fjor.

Emballageudgifter reduceresDenne division har været ramt af blandt andet bekymringerne omkring fugleinfluenza, men med dette halvårsresultat er man tilbage på samme indtjeningsniveau som i perioden 2001-2004.

Omsætningen i Hedegaard Foods er stort set uændret i forhold til sidste år, men omkostningerne er faldet med 9,4 procent.

For at reducere omkostningerne yderligere vil der blive investeret 3,5 mio. kr. i et system til indsamling af æg. Dette nye system forventes at reducere udgifterne til emballage med en mio. kr. årligt fra og med 2008.

Hedegaard Foods forventer et overskud på 13,5 mio. kr. i 2007, når der korrigeres for salg af bygninger.

Aktieugebrevet forventer, at Hedegaard kommer ud af 2007 med underskud på driften, men med et bundlinjeresultat, som lige akkurat reddes af salg af anlægsaktiver. Alt taler dog for, at det netop aflagte halvårsregnskab bliver vendepunktet for koncernen.