Havnebyer i kamp om Femern-job

Flere danske byer konkurrerer om at få de store arbejdspladser, som byggeriet af Femern broen vil føre med sig.

To snarlige konferencer sætter fokus på de cirka seks enorme arbejdssteder, som skal etableres forud for byggeriet af den faste forbindelse mellem Lolland og Femern i perioden 2012-18.

Det statlige Femern A/S står bag en sammenkomst i København 10. marts for danske kommuner, og to dage efter er delstatsregeringen i Schleswig-Holstein vært ved et seminar i Kiel for interesserede nordtyske byer.

- Vi forventer op imod 70 deltagere, og stort set alle kommuner med dybe havne deltager, oplyser pressemedarbejder Karsten Holmegaard fra Femern A/S.

To rapporter fra Femern A/S beskrev i januar kravene til de kommende arbejdspladser. Tæt på begge ender af den kommende bro eller tunnel skal ligge en stor arbejdsplads. Dertil kommer fire-seks produktionssteder, som skal fremstille tusindvis af betonelementer til byggeriet.

Gode søveje krævet

Både arbejdspladser og produktionssteder kræver gode adgangsveje fra søsiden, så i praksis kommer kun arealer ved dybe havne på tale.

Kalundborg er, som tidligere omtalt i ErhvervsBladet.dk, blandt de byer, der håber at få et af de store produktionssteder, som helst ikke må ligge længere væk end 80-120 kilometer fra linjeføringen. Den vestsjællandske kommune har nemlig en dyb havn og ledige arealer ved vandet, og her må meget gerne komme 500-1.000 job i byggefasen.

Men netop ved produktionsstederne kan også havnebyer uden for Danmark og Nordtyskland komme i spil. Et eksempel er Rostock i Mecklenburg-Vorpommern i det hedengangne DDR.

- Her er en dyb havn og et nedlagt værft med store arealer, så Rostock vil gerne i betragtning, siger Karsten Holmegaard fra Femern A/S.

Bro eller tunnel

To ingeniørfirmaer er i øjeblikket ved at undersøge alle fordele og ulemper ved bro og tunnel. En bro, den foretrukne model, koster 33 milliarder kroner, mens en tunnel står i 41 milliarder kroner. Dertil kommer en snes milliarder kroner til at opgradere vej og jernbane, fordelt nogenlunde ligeligt i Danmark og Nordtyskland. Herhjemme gælder det strækningen Rødby-Ringsted.

Politikerne i København og Berlin skal tage endelig stilling til bro-eller-tunnel-spørgsmålet i 2012, og umiddelbart herefter går byggearbejdet i gang med forventet åbning i 2018.

Allerede nu har Femern A/S underskrevet over 70 kontrakter, og projektet brødføder 300 mennesker, som er i gang med blandt andet planlægning, trafikberegninger og miljøundersøgelser.