Havn til kamp mod monopol på service

Esbjerg Havn har fra årsskiftet indledt et frontalangreb på de høje udgifter til lodser og slæbebåde,

der truer med at få rederier til at flytte deres faste linjer fra havnen.


Havnedirektør Per Wistoft har af bestyrelsen

i den kommunale selvstyrehavn fået tilladelse til at give tilskud til slæbebådsudgifter til rederier, der sejler

fast på Esbjerg Havn og mærker, at udgifterne er langt højere end hos Esbjergs største konkurrent, Århus

Havn.


- Vi føler os nødt til at tage dette skridt, idet vi ellers risikerer at miste de linjetrafikker, vi har.

Jeg synes, det er på tide, Trafikministeriet indser realiteterne. Det er forkasteligt, at vi i 2002 har en havnelov, der er

så åbenlyst konkurrenceforvridende, siger Per Wistoft.


Han henviser til, at den ligeledes kommunalt ejede Århus

Havn har tilladelse til at drive egen slæbebåd og eget lodseri og selv kan fastsætte priserne. Også Aalborg

Havn har egen slæbebåd.


Esbjerg Havn vil yde et tilskud på mellem fem og 25 procent af udgiften til slæbebådsassistance

afhængig af, hvor hyppigt rederierne anløber havnen.


Det vil ikke lukke hullet til priserne i Århus, men

være et vigtigt signal om, at den vestjyske havn arbejder aktivt på at nedbringe skibenes udgifter ved at anløbe

havnen. Det nye tilskud vil koste havnen "et ikke ubetydeligt millionbeløb" årligt.

Sådan

er regnestykket

Havnen er inde i en gunstig udvikling med en stigning i den totale godsmængde på fem-seks procent i 2001.

Per Wistoft frygter imidlertid, at udviklingen vendes til stagnation, hvis havnen ikke selv får lov til at bestemme priserne

for sine ydelser.


For et mellemstort ro-ro-skib fra to af havnens kunder, Grimaldi og Flota Suardiaz, ser regnestykket for et

anløb således ud i forhold til i Århus:


Lods:


Esbjerg: 37.500 kr.


Århus: 15.500 kr.


Slæbebåd:


Esbjerg:

107.000 kr.


Århus: 46.000 kr.


Trosseføring:


Esbjerg: 7000 kr.


Århus: 8000 kr.


Skibsafgifter:


Esbjerg:

14.000 kr.


Århus 13.000 kr.


I Esbjerg tilfalder kun skibsafgifterne, prisen for at lægge til kaj, havnens pengekasse.

I Århus ryger alle de øvrige indtægter også i havnens kasse.


Verdens største bugserselskab, det

A.P. Møller-ejede Svitzer A/S, har to slæbebåde fast stationeret i Esbjerg, og trods stigende godsmængde

er der ikke skibe til at udnytte kapaciteten. I modsætning til på den jyske østkyst er der ikke andet bugserarbejde

at få langs vestkysten. Derfor er Svitzers priser i Esbjerg betydeligt højere.


- Svitzer ønsker at se Esbjerg

Havn som en isoleret forretning, og det kan jeg på sin vis godt forstå. Men Svitzer må også forstå,

at det er ødelæggende for havnen. Vi vil gerne have lov til at gøre det samme som i Århus og beskæftige

vore medarbejdere med andet arbejde, når de ikke sejler slæbebåd. Hvis det betyder, at vi skal overgå til

et aktieselskab, er vi villige til det, siger Per Wistoft.


Det nye tilskud til rederiernes slæbebådsudgifter er første

skridt i angrebet på omkostningsniveauet. Det næste bliver rettet mod det statslige lodsvæsen, der har monopol på

at betjene havnens brugere.


Havnedirektør Per Wistoft kan nemt forestille sig, at havnen på lignende vis vil give

tilskud til lodsning.


- Vi har et lodsvæsen, der er fuldstændig oldnordisk med uudnyttet kapacitet, som påfører

rederierne urealistisk høje priser. Lodserne har lønninger og vilkår, der er ude af trit med driften af en moderne

have, siger Per Wistoft.


For et år siden udsendte Rigsrevisionen er rapport, der kritiserede gennemsnitslønninger

på over 700.000 kr. til lodser og en generelt uigennemskuelig økonomi i lodssystemet, der er underlagt Forsvarsministeriet.

Kritikken har hidtil ikke ført til politiske initiativer.


- EU er i gang med at forberede, at der skal være fri

adgang til serviceydelser i havne, men vi har ikke tid til at vente på, at det bliver gennemført. Der kunne med hjemlig

politisk vilje sagtens skabes lige vilkår for danske havne, siger Per Wistoft.