Havn håber på politisk udspil

Perspektiv. Copenhagen Malmö Port AB håber på at få politikerne på banen, så der bliver forbedrede infrastrukturforhold i København.

Det er gået rigtig godt i Copenhagen Malmö Port (CMP) i det forgangne år med mere end ti procents stigning i omsætningen til 650 millioner svenske kroner, og der forventes et større overskud end det på 65 millioner kroner i 2005. Den samlede godsomsætning er vokset med hele 1,5 millioner ton til 16,5 millioner ton.

- Regnskabet for 2006 offentliggøres først i marts, men det bliver bedre end i fjor. Derfor ser vi frem til 2007 med spænding som mere perspektivrigt og vidtgående for CMP, siger Arnt Møller Pedersen, direktør for forretningsudvikling i CMP.

Det handler dels om projektet i Københavns Nordhavn med plads til tre krydstogtskibe og dels i nordhavnen i Malmö, hvor et havnebassin er ved at blive fyldt op med jord fra den kommende city-tunnel.

- Det giver os 1,5 millioner kvadratmeter at udvide med. Vi flytter så en række aktiviteter derud for at få mere plads i Malmös bilterminalområde et fortsat stort vækstområde for CMP, siger Arnt Møller Pedersen.

Bedre infrastrukturPå et par områder må der dog gerne ske en udvikling, som CMP dog ikke har indflydelse på, nemlig infrastrukturen i havnen.

- Operatørerne i havnen ser gerne, at vejforbindelsen fra nordhavnen til Lyngbyvej fremskyndes. Desuden håber vi, der bliver politisk enighed om en tunnel under havneløbet til Amager, hvor vi er ved at udbygge olie- og bulkhavnen, Prøvestenen, med en ekstra kaj, siger Arnt Møller Pedersen.Hvad er den største udfordring i 2007?

- CMP har, ved en målrettet indsats, formået at blive Nordeuropas største hub for distribution af nye biler.

- Væksten i perioden 2001 til 2006 har været på over 1.600 procent. Det er klart, at vi ikke kan bibeholde samme vækstrate, men vores største udfordring er at leve op til den tillid, som kunderne har vist os. Vi har i 2006 håndteret flere end 440.000 nye biler. Vi forventer snarest at kunne offentliggøre, at endnu en ny kunde har valgt CMP som distributions hub.Hvordan er 2006 gået?

- 2006 har været et forrygende år. Som en relativt nyetableret virksomhed har det været nødvendigt med store investeringer.

Samtidig har vi imidlertid kunnet opfylde de økonomiske mål, som er sat for virksomheden. Målene er endda opnået tidligere end forventet.Venter du et bedre eller dårligere resultat i 2007 ?

- Vi tror absolut på, at 2007 bliver endnu et godt år. Jeg har allerede været inde på vores distribution af nye biler. Gennem 2006 har vi i gennemsnit betjent otte oceangående bilskibe hver måned. I januar 2007 er der forventet ti oceangående bilskibe. Derudover kommer så vores feedertrafik med 30 skibe hver måned samt 40 heltog. 40 bilskibe hver måned ser man ikke mange andre steder.

- Krydstogt er et andet område, hvor vi venter vækst. I 2006 havde vi 280 krydstogtanløb, og på nuværende tidspunkt er 288 skibe anmeldt for 2007. Vi forventer tillige, at den positive udvikling på containerområdet vil fortsætte. CMP's vækst på containerområdet er 11-12 proent og dermed større end den globale vækst på cirka otte procent .Hvordan har du gearet din virksomhed til at komme igennem 2007?

- Vi har optimeret vores "performance", selv om vi ikke antalsmæssigt har øget medarbejderstaben særligt, har vi været gennem en fornyelse ved naturlig afgang.

Så vi står godt rustet til fremtidige udfordringer.Lancerer du nye produkter eller ydelser - hvornår og hvordan?

- Vi arbejder med at etablere og styrke partnerskabet med kunderne. Partnerskab til fælles bedste er nøgleordet.Venter du øget omsætning, og hvilke kunder vil du sælge mere til?

- Eksisterende kunder skaber væksten. Men vi forventer også at indgå nye aftaler. Vi ser en tendens til, at virsomheder ønsker at etablere sig i både København og Malmö. Den seneste kunde, som har gjort brug af den mulighed, er genindvindingsvirksomheden H.I. Hansen, som udover at have terminal i København nu også har etableret sig i Malmö.Venter du skærpet eller mindsket konkurrence, og hvorfra kommer konkurrencen?

- Vores konkurrence er international. Vi vil se stigende konkurrence fra alle ni lande rundt om Østersøen tilligemed konkurrence fra kontinentet.Har du planer om investeringer til næste år og hvad investerer du i?

- Store investeringer er under gennemførelse. Oliehavnene i såvel Malmö som København opgraderes for øjeblikket. København med en ekstra Ocean Pier til de store olietankere. Indsejlingen til oliehavnen i Malmö gøres bredere, og losse/laste-kapaciteten øges kraftigt. Desuden er en ny krydstogtkaj under debat i København, hvor også en ny bulkterminal er under opfyldning i København.

- Bilområdet ekspanderer kraftigt, med opgradering af eksisterende terminaler. Et 1,5 millioner kvadratmeter stort område er under opfyldning i Malmö til fremtidig distributionsvirksomhed. Første kunder hertil bliver Nordö Link, som i 2007 fornyr sin flåde på fire skibe og dermed fordobler kapacciteten.- Har du sparet på dine omkostninger, og hvor vil du rationalisere?

- Vi skal altid optimere og effektivisere. Det er tænkt ind i vores måde at arbejde på. CMP har skabt en positiv udvikling, som vi følger op på.Har du brug for flere eller færre medarbejdere?

- Vi kommer til at ansætte moderat flere medarbejdere i 2007.Hvad håber du mest for det kommende år?

- At den russiske transitolie-aktivitet fortsætter som hidtid, samt at væksten på containerområdet fortsætter de positive takter.Hvad frygter du mest for det kommende år?

- Vores krydstogtområde er sensitivt og let påvirkelig af aktiviteter i omverdenen. Jeg håber, at vi ser en forsat fredelig udvikling i omverdenen.