Hastigt stigende privat interesse for værdipapirer

Danskernes opsparing i aktier og investeringsforeninger for frie midler er i hastig fremgang, viser nye tal fra Skatteministeriet. Men der er langt mellem de rigtige millionærer.

Læs mere
Fold sammen
Stadigt flere danskere kaster sig over aktier eller investeringsforeninger, når de sparer op til fremtiden.

Dermed er der sket et markant brud med den direkte faldende interesse for aktier, som indtrådte efter 2000 og især i 2001 og 2002, hvor kurserne dykkede hastigt ude og hjemme.

Skatteministeriet har netop talt op, at der nu er 1,32 million personer fordelt på 1,12 million husstande herhjemme, som ejer aktier eller beviser i en investeringsforening.

Der er her tale om fri opsparing uden for pensionsdepoter af enhver slags, og lægges pensionsopsparingen oven i, ville andelen af danske aktieejere stige ganske voldsomt.

Hertil kommer så de meget store grupper, som ejer obligationer for frie midler. Men af en eller anden mystisk grund har de aldrig den store interesse i Skatteministeriets optællinger.

Få millionærer
De 1,12 million husstande, som nu har hele eller dele af deres opsparing placeret i aktier, er 27.000 flere end for ét år siden, og dermed er næsten hver tredje husstand herhjemme beboet med en eller flere aktionærer.

Værdien af deres opsparing er tilmed steget hele 48 milliarder kroner på ét år, hvilket er ganske meget, og den vækst skyldes både, at flere har værdipapirer, og at disse så samtidig er steget pænt i kurs i år.

Langt de fleste danskere har dog fortsat ret små beholdninger af aktier. Halvdelen har således mindre end 25.000 kroner sparet op på denne måde - måske typisk lidt bankaktier, som åbner for en lidt højere rente på en aktionærkonto, eller som giver adgang til aktionærmøder og de årlige generalforsamlinger, hvor der ofte serveres forskellige lækkerier.

Lidt mere end en fjerdedel af aktieejerne har papirer for over 100.000 kroner i frie midler ved siden af deres pensionsopsparing. Passerer man den magiske grænse på én million kroner, er der kun 34.000 personer i Danmark, som kan være med. Deres beholdninger er til gengæld så store, så det i værdi svarer til 46 procent af alt, hvad danskerne har placeret i aktier eller investeringsforeninger, fremgår det af tallene fra Skatteministeriet.