Hardwaresalg svigter Sun

De danske kunder tøver med at investere i ny IT, konstaterer Sun Microsystems i Danmark, der i det forgangne regnskabsår fik halveret indtægterne fra salg af hardware.

- Markedet har udvist fortsat stor tilbageholdenhed med nyinvesteringer i IT. Sun Danmark har derfor konstateret en væsentlig tilbagegang i omsætningen i regnskabsåret 2003/04, og en tilbagegang som ikke levede op til de forventninger Sun Danmark havde til året, skriver adm. direktør Peter Rindsig i årsberetningen.

Selskabets omsætning landede på 121,4 mio. kr. i 2003/04 mod 139,2 året før. Det svarer til en tilbagegang på 12,7 pct.

Sun sælger hardware- og softwareløsninger samt serviceløsninger til det danske marked. Den svage dollar har i regnskabsåret haft en væsentlig indflydelse på virksomhedens salgspriser i danske kroner. Og kommissionsindtægterne fra salg af hardware er i året mere end halveret fra 21,9 mio. kr. i 2002/03 til 10,2 mio. kr.

Til gengæld udviser servicekontrakterne en mindre fra 117,3 mio. kr. til 111,2 i den tilsvarende periode.

Trods det ringe salg lykkedes det selskabet, at øge årets resultat fra 4,0 mio. kr. til 6,7 mio. kr.

Denne fremgang forklares primært med, at en større fyringsrunde i regnskabsåret 2002/03 har fuld effekt i regnskabsåret.

I det forgangne regnskabsår havde beskæftigede Sun 62 medarbejdere på adressen i Nærum mod 73 medarbejdere året før. Personaleomkostningerne var i 2003/04 cirka 7,5 mio. kr. lavere end året før.

Selskabet forventer, at nøglekunderne i indeværende regnskabsperiode vil udvise mindre tilbageholdenhed med nyinvesteringer end tidligere. Det vil føre til en moderat vækst i det amerikanskejede IT-selskab.

- Selskabets ledelse forventer som følge af forbedrede salgsforventninger samt et stabilt omkostningsniveau en forbedring af driftsresultatet i det kommende regnskabsår, hedder det.

Sun Microsystems Danmark - Nærum

Tal i mio. kr. 2003/04 2002/03

Nettoomsætning 121,4 139,2

Resultat af primær drift 9,9 10,5

Årets resultat 6,7 4,0

Egenkapital 51,7 45,0

Antal medarbejdere 62 73