Har virksomhedens marketingplan forandret sig?

Læs mere
Fold sammen
Men de færreste har i virkeligheden forstået, hvor dramatiske forandringerne er, og hvilke enorme konsekvenser udviklingen

i de seneste 10 år allerede har haft for virksomhedernes muligheder for at markedsføre sig.


Forandringerne kan inddeles

i to grupper. Dem som allerede er sket og som for længst bør have forandret alle annoncørers media- og kommunikationsstrategi,

og dem som vil finde sted i de kommende år, og som vil stille virksomhederne overfor helt nye muligheder og udfordringer.


Til

den første gruppe hører en række generelle udviklingstendenser, som er åbenlyse for alle; Vi er gået

fra tre til syv kommercielle tv-stationer, og i mellemtiden er mængden af transmitterede reklameblokke femdoblet.


Desuden

har vi fået ca. dobbelt så mange levedygtige magasiner, og en nærmest eksplosiv udvikling i mulighederne for at

annoncere på outdoor medier. Vi modtager dobbelt så mange husstandsomdelte reklamer, dobbelt så mange kuponhæfter

og uanset hvor vi færdes, mødes vi med kommercielle budskaber; på


pizzabakker, kaffekoppen i flyvemaskinen,

på benzinpumperne, på parkeringsbilletterne, på skraldespande i indkøbscentre osv.


Dertil kommer en

række mere overordnede forandringer; koncentrationen af ejerskabet af media, den stigende globalisering, den massive kommercialisering

i alle henseender, og et stadig mindre reguleret og mere individualiseret mediaforbrug.


Alle de nævnte forandringer er

accelereret i de seneste 10 år, og det er derfor evident, at man ikke kan markedsføre sig på samme måde som tidligere.


Den

helt store udfordring ligger imidlertid stadig forude. Den teknologiske udvikling er drivkraften bag helt grundlæggende forandringer, som

vi hidtil ''kun'' har set i form af den massive udbredelse af Internet, og den stadig spæde begyndelse på interaktivt digital-tv..

Om få år vil de nye UMTS-sendemaster være sat op, og det mobile internet kan for alvor blive en realitet. Alle disse

nye medier rummer mange nye muligheder og lige så mange udfordringer for annoncørerne.


Som annoncør bør

man spørge sig selv om der er nytænkning og udfordring af konventionel mediaplanlægning i virksomhedens marketingplaner?
Forbrugerne har desværre ikke afsat ekstra tid til, at beskæftige sig med annoncørernes budskaber i samme

takt, som mængden af kommercielle eksponeringer et steget. Det er derfor nødvendigt at afprøve nye muligheder,

og når mediabilledet forandrer sig, kan man ikke udelukkende basere markedsføringen på gamle erfaringer.


I

en verden under forandring er det således helt afgørende at forberede sig på de nye spilleregler, og netop nu er

der særdeles god grund til at sætte media- og kommunikationsstrategien ind i et større perspektiv.


Vi ved

allerede meget om, hvordan fremtidens mediabillede vil forme sig, men ikke alle annoncører er afklarede om, hvordan man skal

forholde sig til de nye muligheder.