Har Trump magten?

Foto: SPENCER PLATT

Efter de første kongreshøringer af den kommende præsident Donald Trumps nye stab tegner der sig et interessant billede. Nemlig af en række særdeles stærke personer, der ideologisk er knyttet langt mere til den gamle republikanske skole end den, Trump har lovet vælgerne under valgkampen. Og forskellen har været så tydelig, at et af Donald Trumps tweets – nemlig at Trump selv havde sagt til sine betroede mænd, at de selvfølgelig skulle give udtryk for deres egne holdninger og ikke nødvendigvis hans – har været et af ugens mest citerede.

Det kan man så vælge at tro på eller lade være, men både den kommende forsvarsminister, James Mattis, den måske kommende CIA-direktør Mike Pompeo og den måske kommende justitsminister Jeff Sessions, var alle på flere afgørende punkter afvigende fra Trumps politiske kurs både med hensyn til Rusland og en lang række spørgsmål.

Engang imellem har det været sådan, at præsidentens egne rådgivere ofte har haft en stærkere position i Det Hvide Hus end ministrene af den simple grund, at de konstant var til stede tæt på præsidenten. Men med de her udnævnelser vil der især på sikkerhedspolitikken tegne sig et billede af en række stærke fagministre, og måske vil tendensen være den samme i den kommende uge, når en ny række af måske kommende ministre skal igennem kongreshøringerne.

Den trestjernede general Mike Flynn, som skal være Trumps sikkerhedspolitiske rådgiver i Det Hvide Hus, vil næppe kunne holde i længden over for personer som Mattis eller Pompeo, hvis de ellers fortsætter den linje, de begyndte på under høringerne. Det er personer, der ser verden igennem mere pragmatiske briller end Flynn, som har flirtet med konspirationsteorier på Twitter. Og en Steve Bannon, som i sin tid som chef for højrefløjsmediet Breitbart har givet spalteplads til de virkelig fæle had-artikler vendt mod mindretallene i USA.

Når man så hører både Mattis og Pompeo, fornemmer man en konflikt. Begge var nuancerede i deres syn på USAs rolle i verden. Begge havde et klart billede af de mulige konflikter, der truer USA og den vestlige verden. Begge var klare i mælet i forhold til truslen fra Rusland mod Europa. Mattis er en stærk tilhænger af NATO og overraskede ved også at have et nuanceret syn på atomaftalen med Iran. Den skulle efter hans mening ikke skrottes, men bevares, fordi det var urealistisk at rippe det hele op igen, eftersom USA jo ikke er alene i verden, fordi også en række vestlige lande og Rusland havde indgået aftalen med Iran.

I ugens løb er aktiemarkederne også gået i panik, fordi Trump har bebudet en række strafforanstaltninger over for en række lande, som han ikke mener opfører sig ordentligt over for USA. Han har igen angrebet medicinalindustrien, hvilket fik aktierne på mange af disse virksomheder til at styrtdykke, fordi han aldrig rigtigt gør rede for sin politik.

Der hænger derfor en økonomisk usikkerhed over det hele, som har bredt sig også til Kongressen. Især republikanerne er i vildrede med, hvad Trump vil, fordi de traditionelt set altid har støttet frihandel. Den kommende præsident har gentagne gange truet amerikanske virksomheder med sanktioner, hvis de bygger fabrikker i udlandet, og den frie handel med andre lande står og falder med en række genforhandlinger af handelsaftaler, hvilket også skaber den angst, der har præget markederne i denne uge.

Noget andet er, hvad Trump vil gøre i forhold til sanktionerne mod Rusland. Vil han ophæve dem? Han tænker i hvert fald over dem ifølge et interview i The Wall Streets lørdagsudgave, hvor den kommende præsident giver udtryk for, at sanktionerne mod Rusland kan blive ophævet, måske ikke lige med det samme, men hen ad vejen, hvis ellers Rusland og USA finder et fælles grundlag at arbejde på.

Men hvis ellers høringerne fortsætter, som de gør nu, kan vi til gengæld se en række særdeles stærke personer på vigtige poster – folk som vil kunne give ham de nødvendige råd og føre en mere stringent politik end det, han har givet udtryk for både i valgkampen, og efter at han er blevet valgt. I så fald vil Trump kunne lykkes, også selv om han har reddet sig en del fjender både blandt demokrater og republikanere de seneste 16 måneder. Kristian Mouritzen er Berlingskes korrespondent i Washington