Har travle bestyrelsesformænd tid nok?

For nylig formidlede flere dagblade budskabet om, at danske bestyrelser er trætte af »corporate governance« og bruger al for meget tid på det.

er journalist og cand.polit. og er redaktør af AktieUgebrevet.dk.BUDSKABET var baseret på en såkaldt »analyse« ud fra interviews med ti danske bestyrelsesformænd og -medlemmer. Der er en række gode grunde til at se med kritiske briller på både den gennemførte rundspørge, konklusionerne og de budskaber, som drages på baggrund af konklusionerne.

Bestyrelsesmedlemmerne blevet valgt blandt de mest aktive bestyrelsesmedlemmer i dansk erhvervsliv. Til sammen sidder de i 225 bestyrelser, hvoraf 21 er i børsnoterede selskaber. Med andre ord har de i gennemsnit hver 22,5 bestyrelsesposter. Det er det første store problem ved undersøgelsen, da deres profil på ingen måde svarer til et typisk bestyrelsesmedlem. De udgør snarere en snæver minoritet.

Ifølge rapporten »ser et overvejende flertal arbejdet omkring Governance som tidsspilde« og en udtalelse lyder fra en af de adspurgte »Nu tager Governance 12- 15 procent af al tid i bestyrelsen«. Holdningen er interessant, fordi den viser, at disse bestyrelsesmedlemmer nok ikke helt har forstået, hvad det handler om. Skærer man den uinteressante debat om aldersgrænser og andre firkantede anbefalinger væk, handler det hele om sund fornuft.

AT BESTYRELSEN BØR FORETAGE en årlig systematisk (og helst skriftlig) selvevaluering for hele tiden at sikre, at bestyrelsen befolkes af personer med de rette kompetencer, burde være en selvfølge. At man evaluerer om direktøren er dygtig nok, og om bestyrelsen får tilstrækkeligt med oplysninger til at træffe vigtige beslutninger, er vel heller ikke ulogisk. At bestyrelsen skal sikre en præcis og detaljeret risikostyring og en plan for at mindske disse risici burde også være barnelærdom. At bestyrelsen bør udarbejde en skriftlig kompetenceprofil ved udpegning af nye medlemmer frem for at spørge en fra VL-gruppen burde heller ikke opfattes som »tidsspilde«.

Ja, det er sund fornuft, men det tager også tid at etablere disse styringssystemer, hvis man ikke allerede har dem. Har virksomheden disse processer på plads, vil det alene lette arbejdet og endda give bedre resultater. Hvis man ikke har dem, vil det give mere arbejde i en overgangsfase. Og det kan måske være svært at få tid til det, hvis man også skal passe 21 andre bestyrelsesposter.

En nyere amerikansk undersøgelse viser faktisk, at bestyrelser med flere »travle« bestyrelsesmedlemmer (mere end tre bestyrelsesposter) medfører ringere performance for selskabet end de bestyrelser, som ikke har »travle« bestyrelsesmedlemmer. Undersøgelsen viser også, at de »travle« bestyrelser har for travlt til at udskifte topdirektører, som konsekvent gør det dårligt.

Det fremgår også at bestyrelsesmedlemmerne mener, at »bestyrelserne sammensættes med medlemmer, der ikke kender forretningen« og derfor bliver tiden brugt på overordnede forhold, herunder Governance i stedet for at gå i dybden med tingene.

Denne logik er særpræget, da en stringent og reel selvevaluering af bestyrelsen ville betyde udskiftning af de medlemmer, som sidder i bestyrelsen mere af navn end af gavn.I DE FLESTE VESTLIGE LANDE er diskussionen om »god selskabsledelse« et for længst overstået kapitel. Debatten handler ikke »om vi skal« men »hvordan vi skal«. Den danske »skepsis« er da også meget synlig: En ny undersøgelse fra Deutsche Bank placerer dansk selskabsledelse på en 16. plads ud af 23. vestlige lande.