Handling ønskes

Hvad skal vi leve af i Danmark, når de vandvarmere, vi køber til vores sommerhus, bliver produceret i Kina , de flybilletter,

vi bestiller hos SAS, bliver kørt igennem IT-systemer i Indien, og den medicin, vi forbruger, bliver udviklet af biologer i

Rusland.Det spørgsmål er ikke nyt for læsere af ErhvervsBladet, hvor vi løbende har beskæftiget

os med det voldsomme tempo udflagningen af job foregår i netop nu.Det er nye er, at regeringen også er begyndt at

stille sig selv det spørgsmål. Og helt i tidens ånd nedsætter en tænketank til at besvare det engang

i 2005.Det er godt, at regeringen er blevet opmærksom på problemet. Sagen er nemlig, at det ikke løser sig

selv, som mange økonomer påstår. Indien, Kina, de nye EU-medlemslande i Øst-Europa og Rusland vil selvfølgelig begynde

at efterspørge nye produkter og løsninger efterhånden, som deres velstand stiger.Men det ikke givet, at

det bliver danske virksomheder og danskere i job, der kommer tilat levere dem. Det, Danmark skal leve af, skal udvikles af virksomheder

i Danmark. Og ikke mindst af nye virksomheder. Og det skal udvikles af veluddannede og vidende danskere. Uden at nedsætte nogen tænketank

kan regeringen derfor allerede nu sætte en national handlingsplan i værk, der skal sikre, at vi i Danmark stadig har noget

af leve af om 20 år.For det første må det gøres mere attraktivt for danskere at blive selvstændige

og etablere nye virksomheder. De, der vil lægge penge til side for at starte selv, skal begunstiges skattemæssigt. Vi

skal især have ansatte i eksisterende virksomheder til at "gå selv". De har de bedste forudsætninger.For

det andet må der en national uddannelsesindsats til. Bedre IT-kompetencer hos alle danskere og systemer til spreden af den viden,

vi allerede har, skal i fokus i den proces.For det tredje skal iværksætteri være et fag i skolen - og ikke

bare en del af pensum. Ellers får vi aldrig skabt et iværksætter-Danmark.Og for det fjerde må vi firmatisere

den offentlige sektor, så vi får nyttiggjort den viden, der findes her.Disse fire forslag vil regeringens nye tænketank

sikkert også tage op. Men hvorfor ikke bare gennemføre dem nu i stedet for at vente til foråret 2005? Steno