Handelstal giver håb om fremgang

Eksporten voksede, og byggeaktiviteten steg i de sidste måneder af 2003. Det ændrer dog ikke ved, at det var et elendigt år for økonomien.

Handelstal giver håb om fremgang - 1
På trods af den meget ugunstige dollarkurs er Danmarks eksport begyndt at stige igen, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Samtidig vokser også importen, og begge dele er et godt tegn, mener flere økonomer.

I perioden september-november 2003 steg eksporten med 1,8 pct., viser den nye opgørelse. Det skyldes især, at Sverige og Storbritannien købte mærkbart flere varer i Danmark. Også salget til USA gik godt til trods for dollarkursen, men ifølge Danmarks Statistik skyldes det store engangsleverancer af olie og vindmølleudstyr. Derimod er der fortsat stagnation på det tyske marked, og eksporten til Norge faldt med fire procent.

»Og også på importsiden er der gode nyheder. Importen til både privatforbrug og erhvervslivet steg, og det tyder på stigning i både forbrug og investeringer. Tallene bekræfter derfor vores indtryk af, at opsvinget langsomt er ved at materialisere sig,« siger senioranalytiker Jes Asmussen fra Nordea.

Udviklingen betød, at overskuddet på handelsbalancen steg til 5,6 mia. kr. i gennemsnit over de tre måneder. Og denne gang er der faktisk grund til at glæde sig over overskuddet, mener cheføkonom Jens Brendstrup fra Handel-, Transport- og Serviceerhvervene (HTS).

»I de forudgående måneder har der også været tale om stigende overskud. Forskellen er blot, at det seneste overskud er fremkommet ved en større stigning i dansk eksport i forhold til stigningen i dansk import. De forudgående måneder er overskuddet fremkommet ved et større fald i importen i forhold til eksporten,« siger han.

Fremgangen kan også spores i den ellers så hårdt pressede byggebranche. Byggebeskæftigelsen steg 0,6 procent i de sidste tre måneder af 2003.De nye tal kan dog ikke ændre ved, at 2003 var et dårligt år for dansk økonomi. Således er både eksport og byggebeskæftigelse fortsat lavere end ved udgangen af 2002.