Han piller godbidder af børsen

Det danskbaserede investeringsselskab Axcel har årlige afkast på over 25 pct. Axcel tror på fortsat mange afnoteringer på Fondsbørsen.

Med en omsætning på 21 mia. kr. repræsenterer Axcels adm. dir. Chr. Frigast en af de største industrikoncerner herhjemme. »Vores ejerskab varer typisk kun mellem tre og syv år,« siger han. <br>Foto: Søren Bidstrup <p><br> Fold sammen
Læs mere
Det er en af Danmarks største industrikoncerner med en omsætning på 21 mia. kr., en samlet medarbejderstab på 21.000 og et overskud før skat på en mia. kr.

En virksomhed, som trods sin størrelse, ikke optræder på listen over Danmarks største virksomheder. Og det er da heller ikke tale om en koncern i traditionel forstand, men om en private equity fond - et investeringsselskab.

Målt på omsætningen slår Axcel Industrier, som er den omtalte koncern, dermed både Danisco, FLS Industries, Lundbeck og Vestas. Et par tilkøb mere og Axcel vil på koncernbasis også kunne gøre Novo Nordisk rangen stridig.

Trods de store tal er Axcels hovedkontor på Sankt Annæ Plads i det indre København bemandet med blot 18 medarbejdere. Hvortil kommer Axcels netværk af aktionærer og professionelle industrialister.

Adm. dir. Christian Frigast fastslår da også, at det netop er afgørende for Axcel IKKE at blive opfattet som en koncern, selv om det er afgørende for at få bestemmende indflydelse og i en periode være en meget aktiv ejer.

Svært at komme ud
»Faren er, at hvis man ejer virksomhederne i for lang tid, så kan man lægge koncernbetragtningen ind, og så er det alt andet lige sværere at komme ud igen. Vores koncept - der hvor vi kan bidrage med noget - er et aktivt ejerskab i en periode på typisk mellem tre og syv år. Vi skal ind i virksomhederne, og vi skal igen ud af virksomhederne, og forhåbentlig er det en stærkere virksomhed, vi forlader.«

Axcel er en dansk domineret private equity fond, som siden etableringen i 1995, selv eller med partnere har overtaget den bestemmende indflydelse i 21 mellemstore danske virksomheder.

Syv af disse er igen solgt fra. Ikke alle med lige gode resultater. Ifølge Berlingske Tidendes oplysninger ligger de årlige afkast samlet set på over 25 procent. Christian Frigast vil ikke kommentere disse afkasttal, som kommer de 17 aktionærer i Axcel til gode.

Axceldirektøren understreger, at det er væsentligt at se disse afkast i private equity fonde i sammenhæng med den forøgede risiko (bl.a. i forhold til likvide børsnoterede aktier).

»Man skal huske, at vi kan ryge ind i en dårlig investering, som kan ende med tab, selv om den industrielle løsning måske var rigtig. Det lærer vi så forhåbentlig af. Målsætningen, når man køber eller overtager kontrollen med en virksomhed, er et årligt afkast på mellem 20 til 30 procent. Der skal være plads til tab, og der skal være en risikopræmie på investeringen, hvis der sker afvigelser fra de investeringskalkuler, der er lagt,« siger Chr. Frigast. Han ønsker ikke at gå ind i de enkelte frasalg og oplyse om afkast på de enkelte investeringer.

Interesse for Sydsverige
For få dage siden solgte Axcel sin ejerandel i Rationel Vinduer og Svenska Fönster til vindueskoncernen Velux for et ukendt beløb.

Chr. Frigast og hans mandskab er ikke begrænset til investeringer i danske virksomheder, og der kigges da også ind imellem på muligheder i eksempelvis Sydsverige.

»Men langt den overvejende del af vores arbejde koncentreres om danske virksomheder. Kulturen er altså trods internationaliseringen meget forskellig fra land til land. Vi mener selv, at vi med vores bagage af dansk industrikultur og den danske måde at gøre det på, kan gøre den forskel i de virksomheder, som vi går ind i. Og at vi kan få den helt afgørende dialog med ledelserne i virksomhederne,« siger Frigast.

Udenlandsk venturekapital har dog for længst fået øje på Danmark. Danske Trælast blev således taget af Fondsbørsen af den britiske pengetank CVC i 2003. Og den ligeledes britiske fond 3i kigger via sit schweiziske datterselskab på FLS' kriseramte ben, FLS Aerospace. Også amerikanske fonde har i stigende grad fokus på store danske godbidder.

Chr. Frigast er overbevist om, at den tendens fortsætter. »Afnoteringerne fra børsen vil fortsætte. Der er ikke tilstrækkelig likviditet i aktiemarkedet, og så får man ikke en korrekt prisfastsætning. Det er klart, at vi aktivt kigger på børsselskaber. Som jeg ser det, er der maks. 50 af de store børsnoterede selskaber, som i dag i tilstrækkelig grad kan bruge Fondsbørsens aktiemarked.«

Børsnotering duer ikke
Axcel tog således Vestwood af børsen i 2002 for at videreudvikle dette selskab uden for Fondsbørsen.

Den helt store opgave for disse midlertidige ejere er at få solgt virksomheden med fortjeneste. Børsnotering er stort set ikke eksisterende som exit-mulighed i disse år, og derfor kan det blive et problem for private equity fonde igen at komme ud af deres investering. Den britiske fond Doughty Hansons køb af LM Glasfiber er det mest slående eksempel på et forfejlet opkøb, der kan komme til at koste Doughty Hanson enorme tab.

Og det er heller ingen hemmelighed, at Axcels investering i Royal Scandinavia giver hovedbrud.

Private equity fondene handler derfor i stigende grad med hinanden. Det skete bl.a. med Nycomed, der blev »løftet« op i en større fond.

»Endelig har vi den mulighed at rekapitalisere virksomheden i de tilfælde, hvor sunde virksomheder har nedbragt gælden. Det vil sige belåne virksomheden og trække udbyttet ud. Det tror jeg, at vi vil se mere og mere af.«

Spirende optimisme
Selv om aktiemarkedet igen er kommet i gang, og der er spirende økonomisk optimisme, så tror virksomhedsejer Chr. Frigast ikke på noget boom.

»Jeg vil kalde mig selv behersket optimist. Og ja, jeg vil være tilfreds, hvis det nuværende niveau (for aktiemarkedet, red.) kan holde. Dollarfaldet er meget ubehageligt, og ét er i hvert fald sikkert: En af de sikreste måder at forbedre indtjeningen på vil også i 2004 være fortsatte omkostningsbesparelser.«

Axcel går primært efter virksomheder med en omsætning på mindst 250 mio. kr. og gerne betydeligt mere. Dem er der rundt regnet 1.200 af i Danmark. Derimod er der stort set ingen private equity fonde, der interesserer sig for de knap 350.000 små virksomheder med en omsætning under 250 mio. kr., ligesom de også er for små til Fondsbørsen.

»Mange af disse virksomheder vil ejermæssigt få det svært, selv om nogle af dem givetvis vil kunne udvikles til noget stort.«