Halvdelen af selvstændige bruger internet dagligt

Dermed bruger de selvstændige det elektroniske net mere end befolkningen generelt, hvoraf 40 pct. var koblet på hver dag

enten fra hjemmet, arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen. Men de mest aktive brugere af internet er arbejdende funktionærer

og studerende, hvor henholdsvis 60 pct. og 52 pct. dagligt var på internet. Kun 11 pct. i gruppen uden for erhverv var daglige

brugere af internet.


Tallene fra Danmarks Statistik viser også, at 60 pct. af befolkningen mellem 16 og 74 år havde

adgang til nettet fra hjemmet, og i alt 74 pct. har adgang via hjem, arbejde eller uddannelsessted.


Arbejdere var med 63 pct.

den gruppe af de beskæftigede, hvor færrest havde adgang til internet.


Til sammenligning havde 96 pct. af de studerende

og 83 af de selvstændige adgang til internet i 4. kvt. 2001.Tidsbesparende

Ser man bort fra gruppen uden for erhverv,

hvor seks pct. i løbet af de 12 måneder mindst en gang havde prøvet at købe varer eller tjenester via internet,

var arbejdere med 15 pct. den gruppe som havde handlet mindst i de digitale butikker.


31 pct. af de studerende, 28 pct. af funktionærerne

og 24 pct. af de selvstændige havde handlet på internet i løbet af det seneste år.


Den langt vigtigste

grund til at foretage digitale indkøb er, at det er tidsbesparende.