Hafnia-aktionær kræver erstatning af staten

Den private Hafnia-aktionær, Ole Steffensen, kræver erstatning af statskassen, fordi det er kommet frem, at Finanstilsynet handlede ulovligt i Hafnia-sagen.

En privat Hafnia-aktionær har nu taget det første formelle skridt til en erstatningssag mod den danske stat for det tab, som han led i forbindelse med forsikringskoncernens Hafnias kollaps.

Berlingske Tidende erfarer, at Hafnia-aktionær, Ole Steffensen fra Hou ved Odder, har sendt et skriftligt krav til Erhvervs- og Økonomiministeriet om erstatning.

Får Ole Steffensen tilkendt erstatning, vil det kunne åbne op for en bølge af erstatningskrav fra tidligere Hafnia-aktionærer, der købte aktier i det dengang så hæderkronede forsikringsselskab.

Baggrunden for det usædvanlige krav er den store rapport om finanskriserne i sidste årti, som blev offentliggjort kort før sommerferien.

Ifølge en af de opsigtsvækkende konklusioner fra rapporten handlede Finanstilsynets daværende direktør, Eigil Mølgaard, retsstridigt, da han i en sen nattetime bøjede sig for et krav fra Danske Banks direktør, Peter Straarup, der forlangte, at Finanstilsynets krav om tilbageførsel af nogle hensættelser skulle tilbagekaldes.

Peter Straarup påpegede, at hvis Finantilsynets krav om tilbageførsel af hensættelserne blev opretholdt, måtte den komplicerede rekonstruktion af Hafnia formentlig bryde sammen - og dermed ville det nært forestående aktiesalg i Hafnia-koncernen til ca. to milliarder kr. blive aflyst.

Venter dialog
Eigil Mølgaard bøjede sig for presset fra storbanken. Aktiesalget blev gennemført - men kun ca. tre uger efter, at tegningsperioden var overstået, gik Hafnia alligevel i betalingsstandsning.

»Jeg har ikke nogen kommentarer ud over, at vi nu har læst rapporten fra ekspertgruppen. På den baggrund forventer vi en dialog med ministeriet,« siger Ole Steffensen.

Mikael Bernhoft, der er Ole Steffensens advokat, ønsker ligeledes ikke at kommentere sagen på nuværende tidspunkt.

Ole Steffensen var sammen med Mikael Bernhoft frontfigurer i den langvarige retssag mod primært Danske Bank, som de anklagede for at have skrevet det prospekt - salgsdokumentet - med skønskrift i stedet for at have fortalt virkeligheden omkring Hafnias økonomiske situation.

En lang række andre investorer fulgte i kølvandet på Ole Steffensen, der fik medhold i anklagen i Sø- og Handelsretten. Derimod frikendte Højesteret Danske Bank med den begrundelse, at nok var der mangler i prospektet, men omvendt burde investorerne have indset, at de var i gang med en risikabel investering.

Umiddelbart kan det lyde som noget af et juridisk langskud at begynde at kræve erstatning af den danske statskasse, men alligevel har Ole Steffensen og Mikael Bernhoft en række juridiske kendsgerninger at bygge deres sag på.

Handlede retsstridigt
Det er en kendsgerning, at det er Økonomi- og Erhvervsministeriet selv, som har ønsket, at tre eksperter skulle kulegrave finansskandalerne fra sidste årti. Denne rapport fastslår utvetydigt, at Finantilsynet handlede retsstridigt, da Eigil Mølgaard bøjede sig for presset fra Danske Bank.

Konklusionen er derfor, at havde Finantilsynet handlet i overensstemmelse med loven, ville aktiesalget ikke have fundet stedet - og investorerne kunne derfor ikke have købt de aktier, som hurtigt blev værdiløse.

Finanstilsynet handlede i stedet - med ekspertsgruppens udsagn - retsstridigt og tilbagekaldte kravet om tilbageførsel af hensættelserne. Derfor blev aktiesalget gennemført, hvorefter investorerne tabte deres penge.

Hafnia-sagen stammer helt tilbage til 1992, men Mikael Bernhoft og Ole Steffensen tog under retssagen i Sø- og Handelsretten i 1999 forbehold for en senere erstatningssag mod Finanstilsynet. Derfor vil ministeriet ikke kunne afvise kravet om erstatning med en henvisning til, at sagen er blevet forældet.