Haderslevs iværksætterdrøm rykker nærmere

Octopus. Iværksætterhus med nye firmaer, udvikling og uddannelse ved den sønderjyske motorvej løber formentlig op i over 100 mio. kr.

Haderslevs ambitiøse planer om et stort iværksætterhus til over 100 mio. kr. ved den sønderjyske motorvej rykker formentlig et stort skridt nærmere inden årsskiftet.

Projektets leder siden første januar, Conny Lyngroes, der også er direktør for den kommunale Opus Haderslev Iværksætterpark, forventer, at den politiske beslutning om at godkende projektet vil kunne træffes i slutningen af året, hvorefter et byggeri i 10.000 kvadratmeters-klassen kan gå i gang i det nye år.

Forskellige aktører- Vi arbejder for tiden på at få forskellige aktører, blandt andre UdviklingsCenter Haderslev (UCH), til at indgå bindende aftaler om at rykke ind, ligesom vi gerne vil have mellemstore og store virksomheders udviklingsafdelinger til at lægge aktiviteter i huset for at skabe et innovativt miljø, siger Conny Lyngroes.

Med arbejdstitlen "Mulighedernes hus" bød folkene bag iværksætterhuset sig i fjor til som hjemsted for det syddanske væksthus. Det blev imidlertid placeret i Odense, og i stedet forestiller Conny Lyngroes sig nu et tæt samarbejde med Væksthus Syddanmark om videntunge, innovative iværksættere og uddannelses- og forskningsaktiviteter.

Oprindelig blev iværksætterhuset skitseret som en rund bygning med otte arme, men Gram-arkitekten Egon Majlund har nu udformet projektet med fem V-formede arme ud fra en centerdel. 30 procent af arealet tænkes anvendt som kontorhotel, hvor rådgivere med tilbud til iværksættere kan leje sig ind, mens 70 procent skal bruges til ivæksættere. Der bliver plads til op mod 50 nye firmaer, fra traditionelle til innovative iværksættere.

Uddannelser rykker indOctopus-iværksætterhuset vil sætte fokus på iværksætteri, udvikling og uddannelse, og de lokale uddannelsesinstitutioner tilskyndes til at leje sig ind og tilbyde iværksættere skræddersyede kursustilbud. Med et auditorium og tre mødelokaler vil en kommende driftsherre også kunne være vært for konferencer.

I løbet af efteråret skal et drifts- og anlægsbudget behandles i kommunalbestyrelsen, hvorefter forhandlinger med Octopus-projektets investorer kan afsluttes.

- Jeg ved fra tidligere, at et projekt som dette tager længere tid, end omgivelserne regner med, og at det er et langt og sejt træk. Jeg synes dog allerede, vi er nået langt, siger Conny Lyngroes.

Hun håber, Haderslev Kommune stiller en stor grund i Hammelev til rådighed og byggemodner den, så grunden til projektet og dets finansiering er lagt.