Haderslev bedst i Sønderjylland

Ernst & Young oplyser at det af deres rapport "Entrepreneurship i Danmark" til afdækning af erhvervsvirksomhedernes vækst i Danmark, fremgår at Haderslev ligger i den øverste tredjedel med hensyn til vækstkommuner. Klart positivt.

E&Y oplyser også i pressen, at man ikke har nogen mening om at Haderslev er dårlig til at bevare arbejdspladser. Underligt når det direkte af den liste, hvori E&Y også egenhændigt har bestemt alle danske kommuners rangorden, fremgår hvor mange arbejdspladser kommunerne har vundet eller tabt. Denne rangorden af kommunerne er som det netop er sket, af pressen anvendt til en manipulation over om kommuner er gode eller dårlige. Af listen har dagspressen direkte udledt, at Haderslev er den dårligste kommune i Sønderjylland hvad angår bevarelse af arbejdspladser.

E&Y oplyser at man har anvendt materiale fra Danmarks Statistik som grundlag og oplyser at de dårlige tal for Haderslev i rapporten derfor næppe skyldes E&Y´s kontor. Det kan man så mene hvad man vil om, for selv om et stort revisorfirma nok kan "fortolke" enhver statistik efter behov, så ændrer dette ikke ved den kendsgerning at Haderslevs borgmester i pressen kunne oplyse at det netop af Danmarks Statistik kan udledes at Haderslev helt omvendt er den by der har tabt færrest arbejdspladser. Hvis en stor velrenoveret virksomhed vil stille sig til selvbestaltet dommer over kommuner og virksomheders værdi i rangorden må mindstekravet være at man sikrer det er korrekte data man oplyser, men lige så meget at man følger op på at deres materiale ikke bliver misfortolket eller misbrugt, bevidst eller ubevidst til skade for andre.

Efter E&Y´s rangordning er Nr.Snede i top trods et tab på 28 arbejdspladser, relativt det samme som Haderslev, hvorimod Kalundborg, der har vundet 472 arbejdspladser er en ren bundskraber. Men ok, de mange nye arbejdspladser er nok mere værd for Kalundborg end en topplacering i E&Y´s fine rapport.