Hårdere sanktioner mod medicin-svineri

Det skal ikke kunne betale sig for landmænd at spekulere i at overtræde lov om medicin til dyr. Et folketingsflertal uden om regeringen kræver meget højere bøder samt konfiskation af hele fortjenesten ved ulovlig produktion.

Læs mere
Fold sammen
Medicin-svineri skal ikke kunne betale sig. Et flertal i Folketinget kræver derfor langt mere drastiske sanktioner end i dag over for landmænd, der overtræder reglerne for medicin til deres dyr.

Landmændene skal for alvor kunne mærke det på pengepungen, hvis de spekulerer i at overtræde loven, og skal idømmes meget højere bøder end i dag. Samtidig skal fortjenesten ved den ulovlige produktion konfiskeres.

Det er SF, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Danske Folkeparti enige om.

Baggrunden er en alarmerende rapport fra Fødevaredirektoratets medicinrejsehold. I 2003 afslørede rejseholdet overtrædelser af loven om brug af veterinære antibiotika til husdyr hos ca. halvdelen af de kontrollerede landmænd. 81 procent af de besøgte mælke- og kvægbesætninger og 58 procent af svineproducenterne overtrådte således loven. Ud af de 202 besøgte besætninger blev 16 landmænd, der stod for de groveste overtrædelser, politianmeldt.

Den gale medicin
»Det er ikke første gang, vi hører om, at landmænd bruger for meget af den gale medicin. Nu må man virkelig gå i gang med at se på bødemulighederne og et bedre strafsystem, så vi undgår lovovertrædelser. Bøderne skal være af en sådan størrelse, at landmænd ikke har lyst til at fortsætte overtrædelserne,« siger socialdemokraten Ritt Bjerregaard, der er medlem af Folketingets fødevareudvalg.

I dag er bøderne typisk mellem 500 og 2.000 kroner. For at undgå fremtidige medicinskandaler, sikre fødevaresikkerheden og et godt renommé for danske fødevarer har Fødevaredirektoratet foreslået Rigsadvokaten, at bøderne hæves til mellem 2.000 og 10.000 kroner.

SF har indkaldt Forbruger- og famlieminister Henriette Kjær (K) til samråd om sagen tirsdag 17. august i Folketingets fødevareudvalg.

Findes ikke i maden
»Det er uhyggeligt, at kun halvdelen af landmændene har orden i sagerne. Bøderne må altså strammes op, når vi kan se, at ulovlighederne fortsætter. Ved førstegangsovertrædelser skal der være en takst, og ved andengangsovertrædelser skal bøderne tredobles,« siger formanden for udvalget Christian H. Hansen (DF).

Forkert og ulovlig brug af antibiotika, som landmanden ikke har tilladelse til at give svin og køer, kan i værste fald udvikle resistente bakterier. Overdreven brug af medicin mindsker muligheden for en effektiv sygdomsbehandling af både mennesker og dyr.

Forbruger- og familieminister Henriette Kjær ser med alvor på sagen og bebudede i går i Berlingske Tidende en hurtig og effektiv indgriben.

I dag er hendes kommentar denne:

»Ulovlig brug af veterinærmedicin er helt uacceptabelt. Derfor er det rigtigt at se særligt udvalgte landmænd og dyrlæger efter i kortene, når noget tyder på, at medicinen bruges forkert. Heldigvis viser vores undersøgelser også, at de danske fødevarer stort set er i orden. Vi finder ikke medicinrester i maden,« siger Henriette Kjær i dag.