Hård afstraffelse af Danisco

På en dag, hvor de store KFX-papirer blev overhalet af MidCap og SmallCap, måtte specielt Danisco tage imod markedets straf. Reduktion af tilbagekøbsprogram var medårsag, men stadig flere selskaber vælger at tage dette narkotika fra paletten af markedsstimuli.

Totalindekset faldt 1,13% på en dag, hvor mange af de tunge papirer trak ned, mens specielt MidCap trak op. Mod den nedadgående trend for de store KFX-papirer gik Carlsberg med en stigning på 1. kr. til 276 kr., nok mest i halen på generelle stigninger for de internationale bryggerier. Torsdagen store interesse var fokuseret om Daniscos halvårsrapport, som både indeholdt positive og negative nyheder. Markedet fokuserede mest på det sidste - ikke mindst ledelsens beslutning om at reducere aktietilbagekøbsprogrammet fra 1 mia. kr. til ca. 300 mio. kr., fordi man vil sikre et kapitalberedskab til at deltage aktivt i den igangværende koncentrationsproces inden for ingredienssektoren. Men også en svag organisk vækst som følge af den kolde sommer i Europa kunne ikke opvejes af en imponerende vækst for tilkøbte Rodia Food Ingredients. Aktien blev umiddelbart straffet og sendt 5,17% ned, også fordi ledelsens forventninger til 2004/05-resultatet blev nedjusteret inden for det tidligere spænd. Omvendt opjusterede SimCorp forventningerne til EBIT-margin for 2004 fra 15% til 18-20%. Det skyldes bl.a en lidt mere optimistisk indtægtsførelsesprofil på nye større projekter, hvor man ved flere nye ordre på SimCorp Dimension har indtægtsført allerede ved ordrens indgåelse. Markedet er dog ret ukritisk over for dette og sendte umiddelbart aktien 10% op, fordi SimCorp generelt er inde i en god udvikling. Per Aarsleff, som er specialiseret i anlægsarbejde under "knæhøjde og daglig vandstand", kunne fremvise et resultat før skat for 2003/04 på 68 mio. kr. mod de senest opjusterede forventninger på 60 mio. kr. Omsætningen faldt som forudset 5%. Aktien steg beskedent med ca.1%. Dagens største stigning stod med sit nye navn Live Net Works for med en stigning på hele 42,9%, mens TK Development fortsatte gårsdagens stigning med at lægge yderligere 13,1% til kursen, som endte 19 kr. TK Developments tidligere så nære samarbejdspartner Foras Holding aflagde et pænt årsregnskab, som også bekræfter den stigende interesse for ejendomsmarkedet i Polen. Foras melder om henvendelser fra udenlandske investorer, som er interesseret i at overtage selskabets centre. Afkastkravet er faldende, specielt omkring Warzawa, med stigende priser til følge. Ledelsen overvejer derfor igen den fremtidige strategi, og lægger sig i rækken af selskaber, som stiller sit planlagte aktietilbagekøbsprogram i bero. Alligevel steg aktien med 2,03% til 75,50 kr.