Håbet om højere IT-ambitioner

Danmark skal springe over, hvor gærdet er højest, når det gælder investeringer i IT. Flere forskere burde få mulighed for at lave en ph.d. i IT-relevante områder.

INVESTERING I FREMTIDEN: Det er glædeligt at høre de politiske signaler om opbakning til en kraftig dansk forskningsindsats inden for bl.a. IT. Det er vigtigt, ikke kun for nogle få forskere, men for Danmark. Denne investering i fremtiden er afgørende for at bevare Danmarks velstand. Vi og vore forskerkolleger er parat til at smøge ærmerne op og yde vort bidrag til dette. Desværre er det ikke nok, der er også behov for store investeringer, ikke mindst i at uddanne mange flere ph.d.-kandidater.

I sportens verden kan man ikke sælge mange billetter til en højdespringskonkurrence, hvor vinderen er én meter fra verdensrekorden. På samme måde er der ikke meget værdi i at springe over, hvor gærdet er lavest inden for forskningen. Det, som er svært at lave, har en højere værdi end det, som er let. Da Danmark tilhører den del af verden, hvor der skal skaffes mange penge for at holde hjulene i gang, har vi reelt ikke noget valg. Vi skal finde på produkter og tjenester, som både er svære at lave, og som der er mange, der vil købe. En af de muligheder, der er for at gøre dette, er varer med et højt indhold af IT.

Hvordan bliver IT-sektoren bedre til at tjene penge? Vi er ikke i tvivl: Der er behov for mange flere personer med solide IT-kvalifikationer, som kan starte nye innovative virksomheder, eller finde på nye produkter og tjenester i eksisterende virksomheder. Disse IT-produkter er ikke kun nye tekniske dimser. Det er også IT-indpakning af dansk specialistviden inden for områder som kultur, forvaltning, historie, miljø, sundhed, pædagogik og underholdning. IT er ikke kun for nørder, det er for alle, som kan tænke. Det vigtige er altså ikke, hvilken viden, der pakkes ind i IT, men at det er den bedste viden af sin art - i hele verden. Produkter baseret på dygtige mennesker og hårdt arbejde har en høj værdi. Det er derfor, Danmark skal springe over, hvor gærdet er højest.KUN 0,4 PROCENT: Desværre har vi i Danmark gennem mange år uddannet for få personer med IT-viden på højt niveau. Dette videnunderskud er grundlagt for 25-30 år siden, og derfor er det ikke overraskende, at Danmark ikke har fået sin andel af indtjeningen på IT. F.eks. udgør personer med en højere uddannelse kun ca. 14 pct. af IT-arbejdsstyrken. En høj uddannelse gør det selvfølgelig ikke alene, men uden højt specialiseret viden er chancen for at skabe noget svært, og som få andre kan, meget lille.

Med oprettelsen af IT-Universitetet i København og IT-Vest er der taget et vigtigt skridt mod løsningen af dette problem. IT-Universitetet er på få år kommet op på at uddanne mere end 200 IT-kandidater hvert år. Desværre er der ikke sket en tilsvarende vækst i antallet af ph.d.-kandidater. I dag uddannes mindre end 50 IT-ph.d.'er om året i hele Danmark. På biotek-området udgør ph.d.'er 2,5 pct. af arbejdsstyrken, på IT-området kun 0,4 pct.

Regeringen har endnu ikke spillet ud med mere præcise retningslinier om den ny Nordsø-fond. Vi opfordrer til, at der i alle projekter bliver et tæt samspil mellem forskere og erhvervsliv. For det første fordi et sådant samarbejde er en meget vigtig inspirationskilde for forskningen. For det andet fordi det er vigtigt at opkvalificere danske IT-virksomheder, så der bliver mange flere, der udvikler produkter med et meget højt videnindhold, så højt, at de bliver blandt de bedste i verden.

Det er ikke alle svære forskningsproblemer, det er værd at løse, ligesom det heller ikke er alle svære opgaver, der kan løses med forskning. De projekter, som støttes, bliver forhåbentlig både værdiskabende og forskning i verdensklasse.