Håbet lysegrønt hos de statsansatte

Før statens overenskomstforhandlinger vælger de statsansatte at tro på, at finansminister Thor Pedersen (V) vil være med til at forbedre deres løn- og arbejdsvilkår. De har aldrig været forvænt med nogen blødsøden arbejdsgiver.

Baggrund

Når de statsansattes forhandlere møder op i Finansministeriet ved middagstid i dag, bliver det interessant at høre, hvordan finansminister Thor Pedersen(V) har tænkt sig at gribe overenskomstforhandlingerne an. Vil han fortælle dem, at der ikke blot skal være færre statsansatte, men at de tilbageværende heller ikke fortjener bedre løn- og arbejdsvilkår, end de allerede har? Hvor kontant og dermed forhandlings-vanskeligt vil han indlede?

På forhånd har lønmodtagernes forhandlere valgt at tro på, at finansministeren er interesseret i at forbedre de statsansattes løn- og arbejdsvilkår.

»Foreløbig forventer vi da, at regeringen har afsat penge til et overenskomstresultat. Men vi ved jo ikke, om den har tænkt sig at overføre de ideologiske vinde, som har blæst i den senere tid til overenskomstforhandlingerne,« siger formand for DJØFs overenskomstansatte, Søren Burcharth, som forhandler på vegne af 12.000 statsansatte jurister og økonomer plus et par tusinde chefer.

Thor Pedersens udtalelser i Berlingske Tidende i går kan få nogen til at tvivle på, om han har et ønske om gøre staten til en mere attraktiv arbejdsplads. Der skal være færre ansatte i staten, så man ikke hugger arbejdskraften på de private virksomheders bekostning.

Foreløbig kender forhandlerne for de 180.000 statsansatte i lønmodtagerfællesskabet, CFU, Centralorganisationernes Fællesudvalg, Finansministeriets krav til forhandlingerne i overskriftsform, og dem kan de ikke læse megen borgerlig ideologi ud af. De svarer også til dem, som den tidligere finansminister Pia Gjellerup (S) lagde op til.

En barsk arbejdsgiver

Det understreger blot, at forholdet mellem staten som arbejdsgiver og de statsansatte aldrig har været præget af politisk farve. Om det bliver anderledes med den nye regering, finder man først ud af under overenskomstforhandlingerne. Men finansminister Mogens Lykketoft(S) var ikke ligefrem kendt for at være nogen særlig eftergivende arbejdsgiver, selv om han kom fra et parti, som i sit udgangspunkt er lønmodtagernes.

Finansministeren er sædvanligvis en temmelig barsk arbejdsgiver, hvis mål er at få mere ud af arbejdskraften for færre penge.

Denne gang arbejder staten for en fælles overenskomst for alle statsansatte, så de lokale arbejdsgivere ikke skal bruge kræfter på forskellige vilkår for de mange medarbejdergrupper. Derfor vil Finansministeriet bl.a. af med de mange arbejdstidsregler med forskellige betingelser for overarbejde og genebetaling, som gør det besværligt og dyrt at få medarbejderne til at arbejde længere og på ubekvemme arbejdstider. Man vil indføre et nyt begreb, plustid, så medarbejdere kan aftale, at de fast arbejder mere end 37 timer om ugen i en periode. Altså konstant overarbejde uden at få overarbejdsbetaling for det. Det kan skaffe noget af den arbejdskraft, som staten kan komme til at mangle.

Lønmodtagernes topforhandler, CFU-formand Peter Waldorff, synes på forhånd ikke om nogen af kravene. Genetidsbetaling skal ikke afskaffes, for de statsansatte skal fortsat have en kompensation for at arbejde på tidspunkter, hvor de fleste hellere vil være derhjemme.

»Min betænkelighed over for plustid går på, at nogle medarbejdere vil kunne blive udsat for et pres om at indgå den slags aftaler. Og hvordan vil det påvirke ens karrieremuligheder, hvis man ikke har lyst til det,« siger Peter Waldorff.

Til gengæld bør kompetenceudvikling være et vigtigt tema ved forhandlingsbordet for at sikre, at de statsansatte i hvert fald ikke bliver fyret med den begrundelse, at de ikke har de rette kvalifikationer, mener Peter Waldorff.

Det er den bedste tryghed, man kan give medarbejderne, men ledelsen lokalt skal måles på, at de også sørger for det. Ellers bliver det kun flotte ord i fine vejledninger, som det hidtil har haft karakter af.

Hvad arbejdstiden angår, forventer de statsansatte at få to ekstra fridage, så de når op på de fem feriefridage, som det private arbejdsmarked har. De kommunale arbejdsgivere har på forhånd lovet deres medarbejdere de to ekstra dage, men kan det mon blive et punkt, hvor den nuværende finansminister vil give blaffen i, om de statsansatte har andre vilkår end resten af arbejdsmarkedet? Hvis det bliver tilfældet, kan det blive svært at få et forlig, som kan godkendes af de statsansatte.