Gyldent år for Grundfos

I 2002 passerede Grundfos en vigtig milepæl - ti mia. kr. i årsomsætning.Det skete uden den store festivitas,

fordi indtjeningen ikke fulgte med op.Nu er det imidlertid, ifølge koncernchef Jens Jørgen Madsen, Grundfos, en kendsgerning,

at pumpekoncernen for 2003 vil passere milliarden på bundlinien før skat. Resultatet kommer dermed til at ligge på

den pæne side af ni pct. i forhold til omsætningen -meget tæt på målet om et resultat før skat

svarende til ti pct. af omsætningen.Den vil samtidig nærme sig fem pct.Ti pct. målet skal efter koncernens

reviderede målsætninger nås i 2005.I 2007 er målet, at koncernen skal nå op på en årsomsætning

på to mia. Euro, hvilket med dagens kurser vil sige små 15 mia. kr.Apropos kurser er også Grundfos, som alle

andre virksomheder, der eksporterer i US-dollar, ramt af den svage amerikanske dollar, hvilket konstant får Jens Jørgen

Madsen til at tale om den stærke danske krone med tydelig ironi i stemmen og blikket.Uden dollar-faldet ville den danske

pumpekoncernens resultater i 2003 have været endnu mere imponerende.Regnskabet er endnu ikke offentliggjort.Det

bliver det først i marts, men under et pressemøde i går i hovedsædet i Bjerringbro kunne topledelsen ikke

dy sig for at komme med de positive nyheder, der står i grel modsætning til flere andre, danske koncernregnskaber.Fremgangen

er bredt funderet lige fra det vigtige, men kriseplagede tyske marked, hvor Grundfos også har kunnet registrere en pæn omsætningsstigning,

men de mest imponerende vækstrater skal findes under fjernere himmelstrøg.I Kina solgte Grundfos for 275 mio. kr.

pumper - en fremgang på 30 pct. I Rusland nåede omsætningen 300 mio. kr. - en fremgang på 43 pct. I Indien blev

fremgangen på hele 50 pct.Her hører det dog med til historien, at det er noget lettere at hente en stor procentuel

fremgang, fordi salget hidtil har været relativt beskedent. Grundfos solgte i fjor for 55 mio. kr. pumper til inderne.Den

massive fremgang på de tre markeder har givet den danske koncern så meget blot på tanden, at 2004 kommer til at

byde på massive byggerier i de tre lande.I Kina fordobler koncernen sin fabrik. Der skal bygges 26.000 kvm.I Rusland

skal der 10.000 kvm. under tag i årets løb, mens Grundfos i Indien vil opføre en fabrik på 5.000 kvm.Samtidig

bebuder Jens Jørgen Madsen, at der i de kommende år kan forventes etablering af en række nye salgsselskaber i de

tidligere Sovjetrepublikker. Grundfos har hidtil styret sin eksport til disse lande fra sit østrigske selskab, men landene

har efterhånden, efter koncernledelsens vurdering, nået en modenhed, så Grundfos nu godt tør gå direkte

ind på markederne.Ukraine bliver det første eksempel. Her satser Grundfos i år på at oprette sit

første salgsdatterselskab.I 2003 solgte Grundfos for 40 mio. kr. i det store land. Målet er her en fordobling

af omsætningen indenfor de næste fem år.De mange etableringer i udlandet har i øvrigt ikke haft negativ

betydning for beskæftigelsen i Danmark, hvor der reelt er lidt flere ansatte i dag end for et år siden - ca. 4600 medarbejdere.Pumpekoncernen

gennemførte godt nok en større fyringsrunde i foråret, men en del blev annulleret og andre ansat igen.

Opkøb

Det

er ikke kun på de indre linier, Grundfos er i vækst. Siden slutningen af 1980erne har koncernen gennemført en stribe

af virksomhedstilkøb, der nåede sin foreløbige kulmination i går med meddelelsen om, at Grundfos har overtaget

den tyske pumpekoncern Philipp Hilge International GmbH & Co KG med 200 medarbejdere.Inden overtagelsen af den tyske fabrik

repræsenterede de tilkøbte virksomheder en omsætning på 1,64 mia. kr. svarende til 17 pct. af omsætningen

i 2002-regnskabet.Ifølge Jens Jørgen Madsen vil opkøbene fortsætte.- Det er ikke noget mål

i sig selv for os at købe virksomheder. Selve opkøbet skal passe ind i vore strategier i øvrigt og være

et middel til at opnå de mål, vi sætter os, siger han.Til gengæld lægger koncernchefen altså

ikke skjul på, at koncernen til stadighed er på udkig efter fordelagtige virksomhedshandeler, og det her, der og allevegne.