Guldet er væk

Nyt fra USA: Investorer i guld har det hårdt og har tabt stort.

Guldets rolle som sikker investeringshavn i krisetider er på retur. Guldprisen har toppet og er på vej ned. Foto: Scanpix
Læs mere
Fold sammen

Hvis ikke man vidste det i forvejen, så har man i år fået vished for det. Guld er lige så usikkert at investere i som alt muligt andet, og guldfeberen er kraftig ved at fordampe overalt. Og som det er med alle investeringer, så ser de virkelig store på markedet, hvad vej det går, før den almindelige investor, som så står tilbage med et større tab, end de måske burde have gjort.

Guldet er alene i år faldet med 29 procent, og selv mange reklamer på amerikanske TV-stationer kan ikke ændre på det faktum, at de store hedgefonde allerede har forladt guldet eller er på vej til det. Navne som Paulson & Co. og mange andre lignende har set prisfaldet før mange andre. Alene af den grund, at en lang række økonomiske risikofaktorer i forbindelse med finanskrisen aldrig rigtig er blevet til noget. Endnu.

Som f.eks. at det omfattende støtteopkøb, som den amerikanske forbundsbank har gennemført med at købe for 85 milliarder dollar om måneden i ekstra obligationer ville sende inflationen i vejret og svække dollaren. Det skete som bekendt ikke. Tværtimod er der udbredt bekymring over den lave inflation i USA, og nogle taler for alvor om at skabe lidt mere inflation for at sætte gange i hjulene igen.

Så rigtig mange, der troede, at guldet ville være den eneste sikre havn, har fået sig nogle rigtig slemme skrammer. Ganske vist blev dollaren svækket i 2009, men den er senere blevet styrket betydeligt, og forbundsbankens beslutning om at drosle ned for støtteopkøbene har heller ikke svækket dollaren betydeligt eller sat gang i inflationen.

Flere af investeringsselskaberne indrømmer i The Wall Street Journal, at de har tabt meget store beløb ved at investere i guld, selv om der i sagens natur også må have været mange, der har høstet en pæn gevinst, da prisen begyndte at stige. Hvis de vel at mærke solgte i tide. Men så »kloge« er det ikke alle, der er.

Paulson & Co. er en af dem, der har mistet rigtig mange penge, men også den eneste, der vil tale om det til de amerikanske medier.

De fleste af de store hedgefonde har solgt over 50 procent af deres puljer, og selv om mange af dem nøjes med at konstatere, at guldprisen nok kommer op igen på et tidspunkt, så er der også investorer, der selvfølgelig ikke kan vente fem eller ti år på, at det sker. For alle regner med, at guldprisen, som da det var sit højeste i august 2011 på næsten 2.000 dollar pr ounce, næppe kommer op igen foreløbig.

Som en af strategerne fra Wells Fargo siger, så arter økonomien sig på en helt anden måde, end man skulle forvente. »Så gassen er gået af ballonen,« som Wells Fargos Sameer Samana udtrykker det i flere amerikanske medier.

Men er der grund til at være så negativ i forhold til guldet, når man trods alt ser, at finanskrisen hverken i USA eller Europa er aftaget. Jo, det går betydeligt bedre end i 2011, hvor alle troede, at bunden ville falde helt ud af både den amerikanske og den europæiske økonomi. Men ingen er dog så overoptimistiske at tro, at alt går videre som før krisen. Ikke engang den amerikanske centralbank, som trods alt har grund til at fejre, at det – indtil nu – er lykkedes for dem at klare et kriseforløb med omfattende støtteopkøb, uden at det fik konsekvenser for inflationen og for økonomien.

Centralbankens chef, Ben Bernanke, kan 1. februar slippe roret i forvisning om, at det, han har foretaget sig, ser ud til at virke, og det nu er op til afløseren at finde metoden til yderligere at stoppe seddelpressen, uden at det går ud over tilliden til økonomien og det spirende opsving.

Så der er bestemt også folk, der beholder guldet i en tro på, at det også går den anden vej, og at de økonomiske problemer langt fra er overstået. Og der er selvfølgelig også masser af økonomer, der siger, at finanskrisen ikke er ovre endnu, og at der er en stor risiko for, at det hele kan gå den anden vej også, især fordi det går dårligt i Europa.

Der er i USA stort fokus på den europæiske økonomi, ikke mindst fordi det store opsving i USA stadig er utænkeligt uden en stærk europæisk økonomi. Så der er et stærkt fokus på den europæiske økonomi og store forventninger til den handelsaftale mellem USA og EU, der er på vej, og som forhåbentlig kan underskrives om et års tid.

Så farerne er ikke drevet over, men guldets fald er et symptom på, at mange tror, at det går den rigtige vej, eller måske rettere, at det værste ikke er sket.