Gudme Raaschou tror på erhvervsobligationer

Med Gudme Raaschous introduktion af afdeling High Yield får danske investorer en ny adgang til det voksende marked for internationale

højtforrentede erhvervsobligationer. Dette marked benævnes også High Yield markedet.


Investeringer i højt

forrentede erhvervsobligationer har historisk set givet et pænt afkast, men afkastet har været højest i begyndelsen

af et økonomisk opsving. Derfor mener Gudme Raaschou, at tiden nu er inde til at lancere en ny afdeling for danske investorer.


Ifølge

chief portfolio manager Klaus Hector Kjær vil erhvervsobligationer i fremtiden fylde væsentligt mere, end de gør

nu. Hidtil har det stort set kun været et amerikansk fænomen, men efter indførelsen af euroen er virksomhedsobligationer

nu i stigende grad et brugt instrument i Euroland.


- Vi har haft produktet i støbe-skeen i 2-3 år, men vi føler

først nu, at det er det rigtige tidspunkt at lancere det på. Vores kunder tror på, at vi er i begyndelsen af et

økonomisk opsving, og derfor lancerer vi nu produktet, forklarer Klaus Hector Kjær.Afkast

Højtforrentede

erhvervsobligationer er attraktive, da de tilbyder et højere forventet afkast end traditionelle obligationer.


Siden 1984

har virksomhedsobligationer historisk set givet et afkast på 10,5 pct. på årsbasis.


Da højtforrentede

erhvervsobligationer ikke konsekvent følger udviklingen på aktie- eller obligationsmarkedet, kan de derudover med fordel

anvendes som supplement til øvrige investeringer i aktier og obligationer. Herved reduceres den samlede risiko og afkastpotentialet

øges.


Det højere afkast på virksomhedsobligationerne skal opveje risikoen for, at obligationsudstederen eventuelt

ikke er i stand til at tilbagebetale sine gælds-forpligtelser. Disse egenskaber gør, det er attraktivt at investere i

high yield obligationer via en investeringsforening, der spreder investeringerne på 60-70 forskellige udstedelser.


- 5-6

pct. af virksomhederne går konkurs eller i betalingsstandsning i løbet af et år, så derfor gælder det

om at sprede sig, lyder det fra Gudme Raaschou.


Udstedere af erhvervsobligationer er af vidt forskellig karakter, hvorfor risikoen

er forskellig fra virksomhed til virksomhed. Det gælder dog for obligationerne i Gudme Raaschou High Yield, at alle udstedere

har en lavere kreditvurdering end danske stats- og realkreditobligationer. Kreditværdigheden vurderes løbende af internationale

ratingbureauer.


Risikoen ved investering i højtforrentede erhvervsobligationer er lavere end ved investering i aktier.

Virksomheden skal således opfylde alle betalingsmæssige forpligtelser på udstedte obligationer, før aktieinvestorerne

kan modtage udbytter.


Det viste sig eksempelvis, da B&W gik konkurs i 1990''erne. Her fik obligationsejerne en udbetaling

på 30 pct. af obligationernes værdi.


Tegningsperioden for afdeling High Yield løber fra 21. maj 2002 til 14. juni

2002. Tegningskursen er 102,50 franko.


Afdelingen er udbyttebetalende og kan med fordel anvendes til investering af pensionsmidler,

hvor hele afkastet beskattes med 15 pct. For frie midler beskattes afkastet som kapitalindkomst.


Afdelingen egner sig til investorer,

der er skattepligtige i henhold til selskabsskatteloven eller fondsbeskatningsloven.