Grundfos og Topsøe renser dieselmotorer

Grundfos i Bjerringbro har sammen med Haldor Topsøe udviklet en ny type udstyr til rensning af de forurenende stoffer i dieselolie.

Ifølge Radioavisen kan man bl.a. fjerne over 90 pct. af de farlige kvælstofilter (NoX''er).


Der er tale om et strategisk

samarbejde mellem de to virksomheder, som betyder rensning af udstødningen fra dieseldrevne køretøjer som lastbiler, busser

og varevogne. Der er tale om et helt nyt marked for Grundfos.


Haldor Topsøe står for den tekniske kompetence inden

for røggasrensning og katalysatorer, mens Grundfos har kompetencen inden for udvikling og produktion af pumpe-elektronik og

-mekanik.


Grundfos leverer en speciel version af den digitale doseringspumpe, som man introducerede på markedet i fjor.

Doseringspumpen gør det muligt præcist at kontrollere og regulere indsprøjtningen af urea - urinstof - i lastbilens

katalysator. Herved sker en kraftig reduktion af de skadelige gasser og partikler.Første gang i en bil

- Normalt

anvendes vore pumper i boligbyggerier og i industrien. Det er første gang, en Grundfos-pumpe bygges ind i en bil. Men det dokumenterer

blot, at vores bevidste satsning på fremsynethed og innovation resulterer i banebrydende produkter, der kan bidrage til en

bæredygtig udvikling på mange felter til gavn for miljøet og for mange menneskers dagligdag, siger koncernchef

Niels Due Jensen, Grundfos.


Både EU og USA er på vej med regler for begrænsning af forurening fra lastbiler.

Dem kommer den nyudviklede katalysator i møde ved at fjerne en række skadelige stoffer fra udstødningen. Samtidig

bidrager den til at spare brændstof, så tilbagebetalingstiden er kort.