Grundforskningens Europa i støbeskeen

Der er masser af argumenter for at puste nyt liv i EU-forskningen. Vi har brug for at skabe de elitemiljøer, der kan sætte den positive spiral i sving. Danmark foreslår nu en ambitiøs satsning på europæisk grundforskning.

Læs mere
Fold sammen
ALLE STEDER I DEN VESTLIGE VERDEN taler man om, at morgendagens samfund skal leve af de investeringer i forskning og udvikling, vi foretager i dag. Det ved EU-landene også godt, og for at ikke kun USA har kul under kedlerne, foreslår Danmark nu en ambitiøs satsning på europæisk grundforskning.

Aktuelt har præsident Bush draget konsekvensen af, at USA fortsat skal være førende i den stadigt mere globaliserede økonomi. Bush har nemlig søsat den meget omtalte megasatsning i forskning, der inden for en overskuelig årrække skal bringe mennesket til Mars.

Stensikkert vil Mars-projektet medføre ambitiøs forskning på en række felter. Projektet vil klart virke som en magnet på de bedste forskere og højteknologiske virksomheder i verden. Og vi skal nok ikke tvivle på, at resultaterne vil blive banebrydende, ikke bare for rumfarten, men også på en lang række andre samfundsområder.

Fremtidens velfærd kommer fra investeringer i viden. Jo bedre vi tilgodeser skabelsen af den bedste viden, jo lysere udsigt har vi derfor til vækst og fremgang i hele samfundet. Det er efterhånden en almindeligt anerkendt sammenhæng. Mars-Projektet er et eksempel på, hvor vigtigt, det er at have og skabe forskning i international topklasse. Det er den væsentligste betingelse for at starte den positive spiral, hvor der skabes forskning i verdensklasse, de bedste forskere tiltrækkes, offentlig forskning bringes sammen med erhvervslivet og der udvikles nye, banebrydende produkter - alt sammen til gavn for samfundet og økonomien.

I Europa har vi masser af fremragende forskning, og vi bliver stadig bedre til at sætte forskningens resultater i arbejde. Men vi kan stadig blive langt bedre.I DAG SER MAN EN BEKYMRENDE tendens til, at de bedste unge hoveder, blandt andet fra de asiatiske vækstøkonomier, søger direkte til USA - og udenom Europa.

Det tyder på, at vores konkurrenceevne er vigende, når det kommer til at tilbyde gode vilkår for forskning og teknologi. Det er en udvikling, der truer med at sætte Europa tilbage i den globale kamp om at skabe de nye teknologiske gennembrud, der vil blive mere og mere tydelig de kommende år. Et kig på forskningsbudgetterne afslører allerede, at Europa i mange år har haltet bagefter. Og afstanden mellem USA og Europa er fordoblet siden midten af 1990erne. I år 2000 anvendte Europa kun godt 60 pct. af, hvad USA investerede i forskning og udvikling, når man justerer for valutaernes købekraft. Der er dermed masser af argumenter for at puste nyt liv i EU-forskningen. Vi har jo brug for at skabe de elitemiljøer, der kan sætte den positive spiral i sving. Det eksisterende samarbejde er meget nyttigt - men hvorfor ikke samarbejde endnu mere på et område, hvor det virkelig nytter?

Danmark har derfor nu taget initiativ til at skabe en ny stor satsning på forskningen i EU. Det er et naturligt skridt, efter at regeringen netop har gennemført reformer af forskningssystemet og lanceret en ny fremtidsfond til sikring af Danmarks fremtid. Nu skal der slås et slag for europæisk forskning i EUs ministerråd.

Startskuddet var statsministerens tale i Holland fornylig, hvor han foreslog en fordobling af EUs budget til forskning og udvikling. Det skal gøres ved dels at øge det eksisterende forskningssamarbejde med en tredjedel, dels ved at oprette en ny europæisk grundforskningsfond, der kan støtte fremragende grundforskning i Europa. Danmark har foreslået, at fonden skal uddele op til 15 mia. kr. om året.

Princippet bag fonden er nyt og banebrydende. Forskere over hele Europa konkurrerer om fondens midler, som alene fordeles på baggrund af forskningens kvalitet. Det vil betyde, at kun de allerdygtigste vil kunne få støtte. Til gengæld vil der være tale om så store kapitalindsprøjtninger, at vi kan skabe betingelserne for den positive spiral, vi ønsker. Det kan kun komme os alle til gode: Forskningen, virksomhederne, Danmark, Europa.