Grønne investeringer på Lolland for over fem mia. kr.

Energi. Lolland har udviklet sig til den grønneste region i Danmark. I alt har sydhavs-øen tiltrukket 13 store energi- og miljøprojekter, der tilsammen har krævet investeringer for mere end fem mia. kr.

Lolland har i øjeblikket 13 større grønne energi- og miljøprojekter i drift, hvis investeringer tilsammen løber op i mere end fem mia. kr., ifølge Baltic Sea Solutions.

Dermed har fremsynede kommunalpolitikere og virksomhedsledere fået gjort Lolland til en grøn region, hvor både forskning og udvikling, investeringer og fremtidige eksportmuligheder, går hånd i hånd.

- Vi har i øjeblikket 13 kørende projekter, men det er målet, at vi skal nå op på 50 energi- og miljøprojekter ved udgangen af 2009, hvor det globale klimatopmøde løber af stabelen. Lolland skal være et globalt udstillingsvindue for alle nye teknologier inden for vedvarende energi, siger seniorrådgiver Jesper Krogh Jensen, Baltic Sea Solutions. Blandt de tunge investeringer er DONGs havvindmøllepark ud for Nysted.

DONG er desuden i fuld gang med at planlægge et nyt europæisk havanlæg for test af vindmøller, der er op til 200 meter høje.

Senest har Lolland kommune, IRD Fuel Cells og Baltic Sea Solutions indviet et demonstrationsanlæg for produktion af brint ved hjælp af vindenergi. Den nye metode vil forsøge at lagre overskudsstrøm fra vindmøller ved at omdanne den til brint.

Årelang indsats bag succesI løbet af 2008 inddrages fem lokale husholdninger, der så skal have leveret varme og energi direkte fra anlægget.

- Det er en målrettet indsats gennem mange år, der bærer frugt. Det kan være vanskeligt for virksomheder at få de miljømæssige og planmæssige godkendelser til at teste nye teknologi. Her er vi i dag opfattet som en seriøs samarbejdspartner, der kan hjælpe til med at få testet teknologierne, siger Jesper Krogh Jensen.

Mange af de nye projekter, som kommer til i øjeblikket i de kommende måneder er testforsøg inden for spildevandsrensning som følge af EU's vandrammedirektiv.

Her har Baltic Sea Solutions udviklet testfaciliteter, så virksomheder kan afprøve deres nye teknologier på områder i et demonstrationsrum.

Baltic Sea Solutions varetager også en række internationale relationer for virksomheder.