Grøn tanketank: Stå fast på klimamål, men tænk globalt og langsigtet

Novo-fondens formand, Lars Rebien Sørensen, skyder ikke helt ved siden af i sin advarsel om de mulige konsekvenser af en for ensidig fokus på at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 pct. i 2030. Men målet er nødvendigt, mener den grønne tænketank Concito.

Concito-direktør Christian Ibsen mener, at Novo-fondens formand, Lars Rebien Sørensen, har flere gode pointer i sin kritik af målsætningen om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030. Fold sammen
Læs mere
Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Mandag advarer Novo Nordisk Fondens formand, Lars Rebien Sørensen, i et interview med Berlingske om, at et for ensidigt fokus på at reducere CO2-udledningen med 70 procent kan få alvorlige konsekvenser. Han frygter, at politikerne kan blive fristet til at forcere reduktionerne med tiltag, der er uhensigtsmæssige i det store billede. For eksempel kan radikal adfærdsregulering medføre risiko for social uro, ligesom man kan ende med at eksportere klimaproblemer til andre lande.

Samtidig udtrykte han bekymring for, at politikerne ender med at forfalde til at forcere den grønne omstilling med de forhåndenværende tiltag frem for at afvente, at forskerne får udviklet nye løsninger.

Direktør i tænketanken Concito, Christian Ibsen, kan godt se et par pointer i Lars Rebiens advarsler til de danske klimapolitikere.

»Der er tale om en vigtig pointe om, at vi ikke må overse det længere træk med forskning i nye teknologier og den globale betydning og ensidigt fokusere på at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030,« siger Christian Ibsen, der dog ikke mener, at det er det samme som at sige, at Danmark skal droppe 70 procent-målsætningen.

Klimalov i to søjler

»Vores forslag til politikerne er, at de laver en klimalov, som bygger på to søjler. Den ene skal fokusere på, hvordan Danmark som et rigt og teknologisk udviklet land hurtigt kan reducere vores CO2-udledning frem mod en nettonul-emission i 2050 eller måske allerede omkring 2040. Her er 70 procent-målsætningen en vigtig trædesten på vejen. Den anden søjle skal fokusere på, hvordan vi i Danmark kan bidrage til klimaindsatsen globalt. Og der bør være et afgørende link mellem de to, nemlig princippet om, at opfyldelse af 70 procent-målsætningen skal ske via reelle reduktioner og set i global kontekst, så vi ikke eksporterer klimaproblemerne,« siger Christian Ibsen.

Den anden pointe, som han giver Lars Rebien Sørensen ret i, handler om forskning og udvikling.

»Jeg giver ham ret i, at det også er vigtigt at tænke i løsninger, der rækker længere ud end dem, der giver effekt i 2030. Det går ikke, at vi fokuserer ensidigt på de kortsigtede teknologier og mål, men ser det netop som en trædesten mod et Danmark med nettonul-udledninger inden for to-tre årtier og sandsynligvis med brug af teknologier, som vi kun er begyndt at ane i horisonten eller slet ikke kender endnu« siger Christian Ibsen.

Politikerne vil finde balancen

Kan vi komme i en situation, hvor vi må give køb på 70 procent-målsætningen for at få det globale og det langsigtede perspektiv med?

»Sådan kan man ikke sætte det op. Hvis nogen skal vise, at det er muligt at reducere CO2-udslippet hurtigt, så er det et land som Danmark. Det er muligt at reducere vores CO2-udledning markant med teknologier, som vi kender på tværs af alle sektorer, og så har vi frem til 2030 til at udvikle de løsninger, der skal bringe os det sidste stykke op på 70 pct., samtidig med at vi husker det brede perspektiv. Vi skal have begge sæt briller på. Lige nu ser vi også, at både EU og de nordiske lande øger deres mål, så det er ikke en udvikling, der kun sker i Danmark,« siger Christian Ibsen.

Lige nu forhandler regeringen med alle partier i Folketinget undtagen Nye Borgerlige om den klimalov, der skal danne rammen for, hvordan Danmarks klimapolitik bliver i fremtiden. Christian Ibsen er optimistisk, og mener, at der ser ud til at være en forståelse for nødvendigheden af både at nå 70 procent-målsætningen for 2030 og samtidig tænke både langsigtet og globalt.