Grøn forening vil lave cost-benefit analyse af landbruget

Danmarks Naturfredningsforening (DN) overvejer at tage initiativ til en samfundsøkonomisk analyse af dansk landbrugs betydning for landets økonomi, som indregner landbrugets skader på naturen. Analysen skal laves sammen med et anerkendt offentligt institut. Det kunne f.eks. være Bjørns Lomborgs Institut for Miljøvurdering (IMV).

Forslaget kommer fra formand for foreningens Miljøfaglige Udvalg Jens Christian Tjell, der er gennem ti år. Ideen skal drøftes endeligt på et møde i foreningens forretningsudvalg i den kommende uge.

- Dansk landbrug peger altid på de mange milliarder, som især den store svineproduktion sikrer det danske samfund i eksportindtægter. Men det bør sammenholdes med de store skader, som landbrugsproduktionen påfører miljøet både i Danmark og i de lande, hvor landbruget henter store mængder af råstoffer. For selv om landbruget omsætter for omkring 60 mia. kr. årligt, så belastes nettogevinsten jo betydeligt på grund af importen af råstoffer i form af foder, gødning og energi. Samtidig støttes erhvervet betragteligt, dels direkte af både Danmark og EU, dels indirekte ved at prisniveauet i EU for landbrugsprodukter generelt ligger betydeligt over verdensmarkedsprisen, siger Jens Christian Tjell til Ritzau.

Han peger desuden på, at den skadelige produktionsstøtte til landbruget skaber fattigdom i mange u-lande, hvor markederne oversvømmes af billige overskudsvarer fra både EU og USA - med lav lønsomhed, produktivitet og nedlæggelse af lokal jordbrugsproduktion til følge.