Greenfee-checks for erhvervslivet

En nyskabelse efter svensk forbillede, salg af greenfee-checkhæfter til erhvervsvirksomheder, ser snart dagens lys i dansk golf.
Dét sker på initiativ af DGU Erhverv A/S, som forventer, at checkhæfterne vil være i handelen, når

den danske golfsæson starter - d.v.s. omkring den 1. april.


I realiteten er det reklameplads i DGU''s blad, Dansk Golf,

som DGU Erhverv sælger til erhvervsvirksomhederne til gengæld for greenfee-checkhæfterne. Disse leveres i forskellige

størrelser rent indholdsmæssigt, nemlig med checks, der dækker greenfee for henholdsvis 2.000, 4.000 og 6.000 kr.

- fordelt på checks a 200 kr. og 50 kr.

Stor succes

I Sverige har greenfee-checkene været en stor succes, fordi de

i stor udstrækning er benyttet af erhvervsvirksomheder, som har villet påskønne enten kunder, leverandører

eller egne medarbejdere. De indkøbte checks dækker kun for ét år ad gangen, men kan til gengæld benyttes

i alle Danmarks golfklubber.