Gratisaviserne presser formiddagsaviserne

At formiddagsaviserne, B.T. og Ekstra Bladet har trange tider er almindeligt kendt for de fleste. Men hvad er det rent faktisk der

gør at der sælges stadigt færre eksemplarer af disse to aviser?I figur 1 ser man hvordan oplaget (solgte

eller uddelte eksemplarer) udvikler sig fra 1. halvår 2002 til 1. halvår 2003 for B.T. Ekstra Bladet samt for gratisaviserne

Urban og MetroXpress. Som man kan se, så har Ekstra Bladet mistet 8% af det solgte antal eksemplarer, mens B.T. har mistet 9%.I

samme periode har Urban og MetroXpress øget deres oplag med hhv 28% og 22%, og det betyder rent faktisk at gratisaviserne på

hverdage uddeler flere aviser på gaden end Danmarks største dagblad, Jyllands-Posten.En af årsagerne til

gratisavisernes enorme fremgang skal nok findes i selve det redaktionelle koncept der ligger til grund for disse aviser. Der er stort

fokus på at formidle nyheder i en kort refererende form, der er let læselig og dermed hurtig at konsumere.Disse

karakteristika passer tidens avislæser særdeles glimrende, da tid er en knaphedsfaktor i vores moderne samfund.Samtidigt

har gratisaviserne udfyldt et tomrum i vores hverdag, nemlig avislæsningen under vores transport i offentlige transportmidler

til og fra arbejde.I et samfund som vores - hvor forbrugerne er stressede og stadigt mere segmenterede i deres medieforbrug

- er det klart at gratisaviserne må vinde indpas, når man pludselig kan være aktivt informations- og nyhedssøgende

i de offentlige transportmidler.N ogen vil måske påstå at jeg tager munden for fuld ved at sige sådan,

da der jo ikke er noget til hinder for at man kan tage sin abonnementsavis med i toget, metroen eller bussen.Men faktum er,

at avislæsningen er blevet langt mere udbredt i transportmidlerne end den har været tidligere efter gratisavisernes komme.Det

næste man kan diskutere er avislæsernes opfattelse af gratisaviserne kontra formiddagsaviser. Hvor får man det bedste

avisprodukt?De fleste vil nok give mig ret i, at formiddagsaviserne dækker flere emneområder, tilkendegiver flere

holdninger og laver artikler med mere dybde end gratisaviserne. Men er forskellen værd at betale 10,50-11,50 kr for pr avis?

Jeg tror, at mange af gratisavisernes læsere kan besvare dette spørgsmål med et rungende "nej".

Når man så samtidigt tænker på, at man får stukket gratisaviserne i hånden ved de fleste

traffikknude-punkter - uden at man skal gøre anden aktiv indsats end at række hånden frem - så har gratisaviserne

endnu en fordel.E ndelig skal nævnes, at formiddagsaviserne og gratisaviserne har mange fælles læsere.

Blandt de danskere, der læser mindst hver fjerde udgave af MetroXpress og Urban (1,166 mio) læser 38% svarende til

441.000 læsere også minimum hver fjerde udgave af B.T. og Ekstra Bladet (Kilde: Index Danmark 1. halvår 2003).Kigger

man på dobbeltdækningen i HT-området, hvor både Urban og MetroXpress uddeles så er dobbeltdækningen

hele 66%!Denne store dobbeltdækning er selvfølgelig også et udtryk for at læserne af de fire aviser

opfatter aviserne meget ens, hvilket bør give chefredaktørerne på Ekstra Bladet og B.T. store bekymringer.L

ige nu har jeg svært ved at se, hvad der skal få formiddagsavisernes oplagsdyk til at vende, og desværre for dem,

så er dette en trist tendens, der gennemsyrer formiddagsaviserne i mange lande i Europa.Der ligger som minimum en stor

arbejdsopgave i at forny formiddagsavisernes redaktionelle indhold (dvs skabe et fundament i aviserne som gratisaviserne ikke har)

samt - ikke mindst - at kommunikere disse fornyelser til de danske avislæsere. Læserne har lige nu brug for nogle rigtigt

gode argumenter for at skulle lægge deres penge i formiddagsaviserne.