Grænseregion satser på umætteligt energimarked

Mindre danske og tyske virksomheder skal hjælpes til at udvikle nye produkter og teknologier inden for vedvarende energi.

Læs mere
Fold sammen
Sønderjylland melder sig nu i trængslen af danske områder og byer, der ønsker at være kendte for sine kvaliteter inden for energiområdet - og med et grænseoverskridende samarbejde om vedvarende energi som det særlige trumfkort.

Med en støtte på 5,9 mio. kr. fra EU’s Interreg-midler går det treårige projekt, International Teknologiregion Vedvarende Energi (ITER), nu i gang med at kortlægge, hvad der findes af producenter og teknologier inden for vedvarende energiformer på begge sider af den dansk-tyske grænse.

- Vi har i de seneste to år arbejdet med en bioenergiklynge i Region Syddanmark, og det arbejde fortsætter. I den forbindelse er vi stødt på spændende virksomheder inden for vedvarende energi, der på langt sigt kan komme til at dække 20-30 procent af energiforbruget i EU. Vi vil gerne fange projekter op både syd og nord for grænsen samt styrke innovation og samarbejde i de mange små og mellemstore virksomheder inden for vedvarende energi, siger udviklingschef Claus Schmidt, UdviklingsRåd Sønderjylland (URS).

Umætteligt marked

Projektet er et samarbejde udviklet i de seneste halvandet år mellem IHK Flensburg (Industrie- und Handelskammer, Flensburg), URS, Universität Flensburg (Institut für Innovationsmanagement) og SDU (Mads-Clausen Institut). IHK Flensburg er projektets ledende partner.

Det overordnede mål er at fremme netværksdannelse og projektudvikling samt styrke vidensformidlingen på tværs af grænsen. Det regionale erhvervsliv skal involveres via konferencer, virksomhedsbesøg og informationsmateriale. Derudover ønsker man at styrke markedsføringen af regionen inden for vedvarende energi.

- Det globale marked er umætteligt, og tiden har aldrig været mere gunstig for produkter og teknologier inden for vedvarende energi. Samtidig er der jo en fantastisk synergi til produkter inden for traditionelle energi-kilder og energieffektivitet, og her står vi i forvejen stærkt i Syddanmark, siger Claus Schmidt.

Små firmaer i fokusURS vil sammen med partnerne fungere som kontaktpunkt for især mindre danske og tyske virksomheder inden for sol, vind, bølge og ikke mindst bioenergi. Målet er at udvikle fælles projekter, som skal kaste nye produkter og teknologier inden for ved- varende energi af sig.

- Center for Bioenergi i Esbjerg vurderer, at potentialet inden for biomasse er tre gange så stort som vindkraft. Vores mål er at samle de små og mellemstore virksomheder op, som skal have hjælp til at indgå i større udviklingsprojekter, siger Claus Schmidt.

Satsningen på bioenergi har allerede ført til flere biogasprojekter drevet af landbrugsorganisationer i blandt andet Midtsønderjylland og Aabenraa.