Gør uddannelse til en eksportvare

De engelsksprogede lande dominerer uddannelsesmarkedet. Skandinavien bør sælge sine uddannelsestraditioner internationalt, mener norsk ekspert i netundervisning.

Gør uddannelse til en eksportvare - 1
Morten Flate Paulsen: »Udbygningen af fjernundervisning og e-læring er en stor chance for den skandinaviske undervisningsmodel.« Arkivfoto
Læs mere
Fold sammen
Går man på internettet og søger efter uddannelsesmuligheder, så findes der i dag over 200.000 internationale kursustilbud lige fra basale færdigheder til en mastergrad. Uddannelser man kan gennemføre uden at rejse sig fra sin stol derhjemme.

Morten Flate Paulsen, udviklingsleder på Netskolen under den norske uddannelsesinstitution NKI, peger på de overvældende tilbud om elektronisk undervisning, e-learning, for at tydeliggøre sin pointe om, at fjernundervisning og netbaseret uddannelse er blevet et kæmpemarked og en mulighed for skandinavisk undervisningstradition for at sælge sig selv internationalt.

»På få år er e-læring blevet en megatrend,« siger Morten Flate Paulsen. Han var for nylig inviteret til Copenhagen Business School for at deltage i et strategiseminar om netbaseret uddannelse. Morten Flate Paulsen udgav omkring nytår bogen »Online Education and Learning Management Systems - Global E-learning in a Scandinavian Perspective«. Heri sammenfatter han de hidtidige erfaringer med netundervisning i de skandinaviske lande og peger på fremtidsmulighederne.

I skole med password
Morten Flate Paulsen henter endnu et eksempel på fremtidens - eller dagens - uddannelse frem:

»Da min søn begyndte i 1.g. her i sommer, kom han første dag hjem fra skole med - ikke en stak bøger, men et password til undervisningsmateriale på nettet. Hele uddannelsessektoren er ved at omstille sig. Fra folkeskole til universiteter. De skandinaviske lande har store muligheder for at være med i første række. Vi har gode faglige kompetencer, infrastrukturen er i orden, og vi har velfungerende IT-systemer. Det overaskende er, at vi i så ringe grad eller nærmest slet ikke diskuterer muligheden af at gøre vores gode tradition for uddannelse til en eksportvare,« siger Morten Flate Paulsen.

Han peger på, at engelske bøger i stigende grad vinder indpas på de højere uddannelser i Skandinavien. Ofte foregår undervisningen på engelsk. De angelsaksiske lande betragter nærmest international undervisning og internettet som deres hjemmemarked. Australien har en politik om, at uddannelse skal gøres til en vigtig eksportindustri.

»I Skandinavien ser vi uddannelse som et tilbud eller en mulighed. Ikke som et marked. Men de skandinaviske lande har fine traditioner for undervisning, som også burde kunne gøre sig internationalt.«

Det talte ord
Hvis skandinavisk undervisning skal gøre sig internationalt, må den vel nødvendigvis foregå på engelsk, og hvor er pointen så?

»Det er rigtigt, og det kan virke lidt selvmodsigende. Men jeg ser mere på indholdet og kvaliteten af uddannelsen. Vi må selvfølgelig tænke internationalt. I dag oplever vi nærmest en amerikansk uddannelsesimperialisme. De skandinaviske lande burde gøre langt mere for at markere sig internationalt som et alternativt uddannelsestilbud. F.eks. har vi i Skandinavien en tradition for samarbejdsgrupper; den undervisningsform kunne man rendyrke, også på nettet,« siger Morten Flate Paulsen.

Man kan dog ikke, understreger han, uden videre overføre alle traditioner til netlæring. Man er nødt til at se e-læring som et selvstændigt undervisningsmedie med fordele og ulemper.

»Danmark har bl.a. på grund af sin størrelse en historisk tradition for undervisning gennem det talte ord med vægt på forsamlinger af mennesker. Det er en positiv tradition; men den er ikke nødvendigvis velegnet til netundervisning. Mange fysiske samlinger mindsker fleksibiliteten og er også omkostningstunge. Den store udfordring er at omstille e-læring fra småskala til storskala. Det kræver, at man ser på opbygningen af uddannelsestilbudene,« siger Morten Flate Paulsen.