Gør op med fup, politikere!

Lovstridige salgsmetoder bliver på nuværende tidspunkt ikke forfulgt af myndighederne.

ErhvervsBladet har i en lang række artikler de sidste 14 dage dokumenteret, hvordan virksomheder bliver narret til at tegne annoncer i telefonbøger på nettet eller i vejvisere, som de i praksis ikke ønsker at figurere i.
Ofte lykkes det fupfirmaer med smart salgstale at lokke en accept ud af en medarbejder, der reelt ikke har forstået, hvad han eller hun har forpligtet sin arbejdsgiver til. Og det kan blive en dyr affære. Den form for salg, som her finder sted, er ikke alene uetisk, men ofte også i strid med straffeloven eller markedsføringsloven. Senest har ErhvervsBladet dokumenteret, at det offentlige snydes for op til 250 mio. kr. om året af fupfirmaerne. Det sidste burde være nok til, at politikerne nu tager fupsagerne alvorligt. De, der skulle være nærmest til at gøre det, politiet og Forbrugerombudsmanden, gør det desværre ikke. Nok arbejder politiet nu på tredje år med en anmeldelse i en fupsag indgivet af Håndværksrådet.
Men det kniber med at få den efterforsket og få taget stilling til, om der kan rejses tiltale. Samtidig afventer Forbrugerombudsmanden udfaldet af den sag, som Håndværksrådet har rejst.
Forklaringen på myndighedernes passivitet over for fup-sagerne er formentlig, at sagerne vedrører virksomheder. Politiet vil være tilbøjelig til at henvise dem til civilretligt søgsmål og Forbrugerombudsmanden er ligeglad med virksomhederne han bekymrer sig kun om forbrugerne.
Folketingets erhvervspolitikere bør nu gå ind i sagen og sørge for, at der kommer mere myndighedsfokus på den.
Det kan ikke være rigtigt, at virksomhederne ikke bliver hjulpet, når de snydes i deres egenskab af "forbrugere". Steno