Gør faglærte til ingeniører

Leder. Adgangen til ingeniør-studiet må lettes, mener chefredaktør Carsten Steno.

Der er alvorlig mangel på ingeniører i Danmark.

Især dem, der i gamle dage hed teknikumingeniører og som i dag kaldes "diplomingeniører".

Manglen er især udbredt inden for maskinbranchen og byggebranchen.

Teknikumingeniørerne var kendetegnet ved, at de foruden den teoretiske skoling skulle have en uddannelse som faglært. Det gav dem unikke kompetencer i mange virksomheder, fordi de i enestående grad forstod at forbinde teori og praksis.

De tilsvarende kompetencer findes også hos vore dages diplomingeniører. I dag skal man dog have en studenter-eksamen for at blive optaget på uddannelsen.

Desværre er der ikke mange unge, der har lyst at tage en uddannelse som diplomingeniør. Mange års ringe interesse i skolesystemet for teknik og naturfag præger de unges søgemønster i en uheldig retning.

Derfor ville det også være logisk at give faglærte metalarbejdere, tømrere og andre faglærte adgang til studiet som diplomingeniør. Mange af dem vil gerne.

Men de får ikke lov. De skal først gennemføre et halvandet år langt "gymnasialt forberedelseskursus". Og det skræmmer de fleste faglærte væk.

I stedet for burde man åbne adgangen til uddannelsen for faglærte og sideløbende tilbyde dem den supplerende undervisning, de måtte have brug for.

Vi har behov for at få uddannet så mange diplomingeniører som muligt. Derfor bør der ikke lægges unødige hindringer i vejen for dem, der har interessen. Steno