Godt signal fra erhvervscheferne

ErhvervsBladet fortalte sidste fredag om Dansk Erhvervsfremme - den nye ramme for Danske Erhvervschefers Fællesråd. Det

er et rigtig godt signal, erhvervscheferne sender, om at åbne foreningen for alle, der arbejder med erhvervsservice. Sigter

mod en langt bredere med-lemskreds er rigtigt set.Tidligere var det uoverskueligt for iværksættere og mindre virksomheder

at finde ud af, hvor de skulle henvende sig for at få hjælp, fordi der var for mange steder at gå hen. Derfor etablerede

regeringen - i tæt dialog med amter og kommuner - ved årsskiftet 15 erhvervsservicecentre. Målet er en bedre koordineret

og mere overskuelig erhvervsservice af høj kvalitet -også i samarbej-de med alle gode, lokale kræfter over hele

landet.

Hurtig guide

For at gøre det nemt at finde frem til erhvervsservice har vi oprettet et landsdækkende

telefonnummer, 70 20 10 15, hvor iværksættere og mindre virksomheder automatisk kommer i kontakt med netop deres regionale erhvervsservicecenter.Jeg

vil også fremhæve www. startguiden.dk som et glimrende og nød-vendigt initiativ til at understøtte den personlige

rådgivning hos er-hvervsservicecentrene eller private rådgivere. Det er sandsynligt, at strukturreformen vil få

indflydelse på erhvervs-servicen, men det er for tidligt at sige noget konkret om det, da vi jo endnu ikke ved, hvordan det administrative

Danmarks-kort kommer til at se ud.Men nøgleordene for erhvervsservicen vil også i fremti-den være, at den skal

være lettilgængelig, overskuelig og kunne tilby-de kvalificeret hjælp til iværksættere og mindre virksomheder.Derfor

er det meget positivt, at Dansk Erhvervsfremme nu samler kræfterne og dermed bereder sig på fremtiden!