Godt råd til DONG: Investér i kerneforretningen

Strategirådgiver Mikael Vest anerkender DONGs evne til at formulere en klar vision, der signalerer retningen. Denne vision bør følges op af tårnhøje investeringer i det nye kerneområde – havvind.

Læs mere
Fold sammen

DONG Energy står ifølge strategirådgiver Mikael Vest fra Vinderstrategi A/S med en stærk og unik kompetence inden for havvind. Selskabet har opført en tredjedel af Europas havvindkapacitet. Det er en af grundene til, at DONG har en klar vinderposition på området.

»Det er et kerneområde, og DONG må cementere og fastholde positionen som den absolutte verdensleder gennem høje investeringer i havvind og på den måde signalere til konkurrenterne, at markedet inden for havvind er deres,« siger Mikael Vest.

Under krisen og oprydningen i DONG, har selskabet sænket investeringsniveauet både for koncernen og inden for havvind.

Men fordi selskabet netop er stærkt på området, kan DONG se frem til, at denne type projekter vil stige frem mod 2030 i takt med udfasningen af fossile energityper.

»DONG må sikre sig, at selskabet kan genbruge viden og de erfaringer, som virksomheden har fra tidligere projekter. Det skal ske gennem nye projekter i eksisterende nøglemarkeder som Danmark, England og Tyskland, men selskabet skal også tage skridtet videre og bruge førerpositionen aktivt til at indtage nye geografiske markeder,« siger Mikael Vest.

Mikael Vest anerkender også DONGs seneste beslutning om at vurdere mulighederne for frasalg af olie- og gasaktiviteterne:

»Gennem frasalg kan DONG nedbringe kompleksiteten og sikre en mere effektiv virksomhed med en klar prioritering.«

DONG har i de senere år haft et ringe image i kraft af direktørfyringen af Anders Eldrup og senere salget af aktier til Goldman Sachs, ATP og PFA. Salget skabte folkelig modvilje og førte til en dyb regeringskrise, som kostede SF en plads i regeringen.

Ikke desto mindre har DONG gennem en markant omstilling nu mulighed for at opbygge en ganske stærk CSR-profil.

»DONG tager i dag et kæmpeansvar for omstillingen i den europæiske energiforsyning. Det kan virksomheden bruge mere aktivt til at forbedre omdømmet og i sidste ende differentiere sig fra konkurrenterne i et ellers meget konkurrencepræget marked,« siger Mikael Vest.

Ifølge Vest er DONGs største trussel, at selskabet arbejder i et omskifteligt marked. De politiske forhold kan påvirke beskatning, tilskud og ikke mindst energipriserne.

Det betyder, at DONG hurtigt skal kunne omstille forretningen, hvis f.eks. oliepriserne falder, eller politiske beslutninger ændrer mulighederne inden for havvind.

Mikael Vest mener, at koncernchef Henrik Poulsen og bestyrelsen skal have fokus på løbende at optimere organisationen og gøre den endnu mere agil og omstillingsparat, så selskabet hurtig kan tilpasse sig ændrede markedsforhold:

»Jo stærkere du er til at omstille dig, des større fordel får du i forhold til konkurrenter, der er langsommere til at tilpasse sig«.

Mikael Vest roser DONG for at have en klar vision om en fremtidig position, som er realistisk, troværdig og attraktiv for organisationen.

Ingen er ifølge Mikael Vest i tvivl om, hvilken position DONG ønsker og arbejder sig henimod.