Godt EU-udspil

Leder. Fælles energipolitik en fordel for danske virksomheder.

Det er et stort og ambitiøst skridt fremad for Europas energiforsyningssikkerhed, miljø og konkurrence-evne, at Europa-Kommissionen i går fremlagde en såkaldt strategisk energiredegørelse.

Redegørelsen er første skridt på vejen mod en ny og samlet energipolitik for Europa. I en omfattende pakke kommer EU-kommissionen med en række konkrete forslag til EU's fremtidige energipolitik. Det fore-slås blandt andet 20 procent af al Europas energi i 2020 skal komme fra vedvarende energikilder og at energiforbruget samtidig reduceres med 20 procent.

Foruden at dæmpe klimaforandringerne skal den nye ernergipolitik skabe vækst og beskæftigelse og især mindske Europas afhængig af olie. Det sidste er også en vigtig politisk målsætning. Det er ikke rart at være i lommen på de olieproducerende lande i Mellemøsten og Sydamerika med deres uberegnelige regimer.

Som sædvanlig forsøger venstrefløjen sig med overbudspolitik, når EU kommer et udspil. Socialdemokraterne vil have Europas udspil af drivhusgasser reduceret med hele 30 procent.

Her siger kommissionen fornuftigt nok, at en yderligere reduktion kun kan komme på tale, hvis andre industrilande uden for Europa også forpligter sig

For danske virksomheder kan den fælles europæiske energipolitik udløse et sandt ordreboom. Vi er gode til miljø og energi-teknik herhjemme.

Men det er samtidig vigtigt, at de nye begrænsninger på CO2 udslip ikke alene pålægges virksomhederne. Udslip i Europa skal begrænses der, hvor de er størst, og hvor man får mest miljø for pengene.

I den sammenhæng bærer Danmark allerede en uforholdsmæssig stor byrde. Steno