Gode udsigter for dansk økonomi

Allerede om et halvt års tid vil dansk økonomi komme i omdrejninger og væksten vil de kommende år stige til over 2 pct, mener Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Arbejdsløsheden vil dog stige resten af dette år, før det atter går fremad på den front også.

Læs mere
Fold sammen
Fremtiden ser lys ud for dansk økonomi. Selv om væksten for tiden befinder sig i et hul, vil dansk økonomi atter komme op i gear allerede i løbet af sommeren og efteråret.

Samlet vil væksten i 2002 blive på 1,3 pct. mod 1,1 pct. sidste år. Og de kommende år vil den rette sig endnu mere og stige til henholdsvis 2,0 og 2,2 pct. Dog vil væksten i dansk økonomi ligge i underkanten af udlandets, som i snit vil komme til at ligge på 2,5 pct. i 2003 og 2004.

Det vurderer Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i Konjunkturvurdering for Danmark.

Det er ikke kun mere eksport, der vil få gang i væksten. De pengepolitiske lempelser i ØMU-landene vil især slå igennem via den danske rentes effekt på den indenlandske efterspørgsel, og faldende oliepriser vil slå igennem på det private forbrug via en forbedret købekraft.

Men trods mere gang i væksten vil det meste af 2002 bringe større arbejdsløshed efter otte år med fald. Det skyldes, at der traditionelt er en forsinkelse på et halvt til trekvart år fra produktionsændringer til ændringer i beskæftigelsen.

Arbejdsstyrken vil dog vende tilbage med fuld kraft, og i 2004 vil arbejdsløsheden ligge på samme niveau som i 2001.

Et stigende antal jobs afhænger ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE, dog af, at forbruget i det offentlige forbrug stiger med en pct. årligt i både 2003 og 2004. AE vurderer på baggrund af regeringens udmeldinger i pressen, at den overordnede ramme i det nye finanslovsforslag vil være af nogenlunde samme størrelsesorden som den tidligere regerings.

AE slår dog fast, at skønnet over udviklingen i det offentlige forbrug er meget usikkert. På den ene side lovede den nye regering under valgkampen bedre og mere velfærdsservice. På den anden side står der i regeringsgrundlaget, at de offentlige udgifter skal holdes i ro. Den første udmelding peger på vækst i det offentlige forbrug, mens den anden nærmest peger på nulvækst.

AE mener dog, at det offentlige forbrug vil komme til at vokse, da antallet af brugere af offentlige service nu og i de kommende år vil stige med 0,6 pct. om året. Og hvis intentioner om, at sundheds- og skoleområdet samt ældreplejen skal blive bedre end i dag, vil det betyde, at væksten skal være på mindst 0,6 pct. om året.

Alene i år venter AE, at den offentlige beskæftigelse vil stige med 6.000 personer, mens den vil stige med 4.000 i både 2003 og 2004.

AE er ikke i tvivl om, at væksten vil komme på rette spor igen - men AE ligger vægt på, at der er en vis tvivl om, hvornår det vil ske. "Usikkerheden i prognosen består således mere i, hvornår væksten retter sig, end om væksten retter sig i løbet af i år", skriver Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

/ritzau/