Gode tider har skabt pladsnød i Aabenraa Havn

Havnechef glæder sig over, at milepæl er rundet, men appellerer samtidig til politikerne om at bevilge penge til nødvendige udvidelser.

Sønderjyllands eneste erhvervshavn i Aabenraa har skabt 1300 direkte eller afledte arbejdspladser i regionen og er dermed en markant drivkraft i områdets udvikling. Samtidig runder Aabenraa Havn en milepæl: To millioner ton gods årligt.

Men der er skår i glæden.

- Fremtidige transportløsninger vil skabe trængsel på Aabenraa Havn, og det står efterhånden klart, at havnen står over for store udfordringer, når det gælder plads. Det er nu, beslutningerne skal tages, hvis vi skal imødekomme fremtidens krav, siger Havnechef Niels K. Kristiansen.

Niels K. Kristiansen oplyser, at godsomsætningen på kun otte år er fordoblet, og at fremgangen er resultatet af et dynamisk samspil med havnens virksomheder. Han appellerer til politikerne om at få udvidet den kommunalt drevne havn.

Byen er i de senere år rykket tættere på havnen med flere nye boligprojekter, og sammen med en fremgang fra 1,72 til over to mio. ton gods på et år aktualiserer det behovet for at finde nye områder til kajer og terminaler samt at få uddybet havnebassinerne.

I 2006 var 77 procent af godset internationalt, og sten, sand og grus var den største varegruppe med 36 procent.

fm