Gode investforeninger opfylder en række krav

Det kræver tid og god indsigt at finde de bedste investeringsforeninger, som giver størst afkast. De bedste er i stand til at slå markedsindekset under både positive og negative trends.

Læs mere
Fold sammen
Hvornår klarer en investeringsforening sig godt? Og er det rent held eller resultatet af hårdt arbejde, hvis afkastet bliver højt?

Det spørgsmål stiller finansrådgiver Jesper Kirstein i sin nye rapport »Investeringsforeninger 2004 - i et internationalt perspektiv«.

Svaret giver han også. Gode resultater har en række elementer:

Evne til at slå det indeks, foreningen følger. Det kaldes benchmark.

Evne til at klare sig bedre end konkurrenter på sammenlignelige områder.

Evne til at klare sig godt i forskellige miljøer - altså under både op- og nedture, på forskellige markeder og så videre.

Evne til at tage aktive og bevidste beslutninger.

Evne til at levere gode afkast på lang sigt.

Konsistens - fasthed og beslutsomhed.

Vinder to år i træk
Foreningerne, der så lever op til disse krav, gennemgår Jesper Kirstein i sin 200 sider lange rapport, men rettes blikket alene mod afdelinger med danske aktier, er konklusionen som følger:

I 2003 leverede vinderne fra årene før Alfred Berg og SEB Invest - endnu engang - varen og skabte afkast, der lå pænt over totalindekset på Københavns Fondsbørs. Flere afdelinger fra Danske Invest ligger også over gennemsnittet, men også Nykredit Portefølje og Carnegie får ros for deres afdelinger med danske aktier på enten kort eller lang sigt. Omvendt ligger BankInvest, EgnsInvest med flere i den dårlige ende, når det handler om danske aktier, fremgår det.

Ses der alene på afkast på danske aktier i perioden 2001 til 2003, er Nordea Invest helt i bund med sin afdeling »Danmark«. Næstdårligst afkast har Alm. Brand Danske Aktier, mens toppen udgøres af Dexia P-H Danske aktier Small Cap, Danske Invest Select Fokus Danske Aktier, SEB Invest Danske Aktier og Alfred Berg Danmark.