God start for First North som nu bliver nordisk

Københavns Fondsbørs' alternative markedsplads First North gik i luften den 12. december 2005 og har nu eksisteret i godt fem måneder.

First North er skræddersyet til små- og mellemstore virksomheder, som enten ikke er store nok til en egentlig børsnotering eller ikke ønsker en børsnotering på nuværende tidspunkt.

I forbindelse med åbningen blev det første selskab på First North, Deadline Games, budt velkommen.

Deadline Games producerer computerspil til PC- og konsolmarkedet. Samtidig kunne vi allerede fra start også byde 15 Godkendte Rådgivere velkommen.

Alle selskaber på First North skal have tilknyttet en Godkendt Rådgiver, hvis rolle først og fremmest er at skabe tillid til selskabet i markedet og yde løbende sparring til selskabet.

Det er markedspladsen selv, der godkender de enkelte rådgivere. Rådgiverne er virksomheder med ekspertise inden for kapitalfremskaffelse såsom revisionshuse, advokathuse, virksomhedsmæglere samt de traditionelle investeringsbanker og medlemmer af Fondsbørsen.

Siden åbningen har First North i Danmark budt endnu et selskab velkommen samt annonceret, at yderligere tre selskaber optages til handel inden sommer. Antallet af Godkendte Rådgivere er nu oppe på 20. Det andet selskab på First North, Aresa, er et biotekselskab, der blandt andet gennem genmodificering af en plante har gjort den i stand til at spore landminer og ammunition skjult under jorden.

Aresa hentede i februar 54,3 mio.kr. i provenu i forbindelse med introduktionen på First North og havde ved udgangen af april 2006 en markedsværdi på 121 mio. kr.

Den totale omsætning i de to selskabers aktier rundede ved udgangen af april 100 mio. kr. Set i forhold til den aktuelle markedsværdi for Deadline Games på 158 mio.kr. og for Aresa på 121 mio.kr. er dette meget flot.

Men det er vigtigt at understrege, at omsætning ikke nødvendigvis er det vigtigste formål ved en optagelse til handel på First North.

Selskaberne har mange andre fordele eksempelvis løbende værdiansættelse, offentlig opmærksomhed eller øgede muligheder for ejerskifte.

Selskaber på vej til First NorthDe tre selskaber, vi har annonceret er på vej, er Golfanlægget Lübker Golf, som offentliggjorde prospekt 27. april, it-virksomheden Notabene.net, som offentliggjorde prospekt 3. maj samt mobilkommunikationssoftware virksomheden Sifira. Med de tre nye selskaber på First North bliver sammensætningen af selskaberne på First North relativ bred, hvilket netop har været formålet med den nye markedsplads. First North's succesfulde start med god omsætning kombineret med stor interesse fra markedet i at levere risikovillig kapital har resulteret i at flere selskaber venter i kulissen efter sommeren. Vi er derfor overbevist om, at det erklærede mål om ti selskaber på First North i Danmark ved udgangen af 2006 nok skal nås.

Efter præcist et halvt år med den alternative markedsplads First North i Danmark får markedspladsen en nordisk dimension.

Det sker, når OMX den 12. juni omdanner Nya Marknaden i Sverige efter First North konceptet. Dermed får OMX mulighed for at servicere nordiske selskaber endnu bedre i og med, at de små og mellemstore selskaber på First North får adgang til ikke blot en stor lokal men også en stor international investorbase.

Der er allerede mere end 40 selskaber noteret på Nya Marknaden. I år alene er der kommet syv noteringer på Nya Marknaden, hvor det i høj grad er de private investorer, der driver markedspladsen frem.

I efteråret vil OMX analysere mulighederne for at åbne First North i Finland. På den måde skabes et integreret marked for små og mellemstore nordiske virksomheder, i lighed med børsmarkedets nordiske liste, som går i luften den 2. oktober i år.