God ledelse på de bonede gulve

Corporate Governance Sommerens børsdokumenter fra Group 4 Falck er anskuelighedsundevisning i, hvorledes enkle økonomiske sammenhænge kan komplicers.

Læs mere
Fold sammen
SOMMEREN ER TRADITIONELT uden de store begivenheder på aktiemarkedet, men underholdningen blev dog i år sikret af 300-400 sider børsdokumenter fra Group 4 Falck, Group 4 Securicor, Falck A/S og endnu et til lejligheden etableret Group 4 A/S.

Group 4 Falck's spaltning i rednings- og sikringsaktiviteter og efterfølgende sammenlægning af sikringsaktiviteterne med Securicor er en anskuelighedsundervisning i, hvorledes relativt enkle økonomiske sammenhænge kan kompliceres, når investeringsbanker og advokater skal retfærdiggøre deres anseelige honorarer.

Broderparten af materialet er produceret for at sikre selskabets, ledelsen og ikke mindst rådgivernes og transaktionsdeltageres ansvarsfraskrivelse - altså denne gruppes interesser mod eventuelle krav fra investorer. Alligevel er det investorerne, som skal betale.

Det er naturligvis ikke urimeligt, at man gør sit forarbejde godt og afsøger potentielle risici for latente økonomiske krav, som kan ramme de ved transaktionen skabte nye virksomheder. Men i hvert fald den pædagogiske fremstilling giver indtryk af, at denne eksercits udgør en mindre del af den samlede ressourceindsats ved transaktionen end arbejdet med at fraskrive sig ethvert ansvar over for investorerne, som i sidste ende skal honorere indsatsen.MEN ET FORHOLD ER de meget betydelige ressourcer, som således anvendes og belaster det samlede økonomiske rentabilitetsbillede i hvert fald på kort sigt.

Et andet forhold er, at den reelle økonomiske information, som så klart burde være det bærende element i det ellers meget fyldestgørende prospektmateriale mv., for det første er yderst sparsomme og for det andet er ganske vanskelige at finde pga. mængden af investor-irrelevant materiale. Man får ganske enkelt det indtryk, at der er et bevidst ønske om at forholde investorerne information, som er en forudsætning for en realistisk værdiansættelse, ved at pakke denne information ind i omfattende juridiske redegørelser, hvis relevans er større for andre end for investorerne.

Et tredje forhold, som giver en skævvridning af virkelighedsopfattelsen hos almindelige investorer, er prospektmaterialets omfattende beskrivelse af risici. Når der blot tilstrækkeligt massivt råbes »Ulven kommer«, forsvinder effekten. Mange almindelige investorer tror, at den massive redegørelse for selskabets risikoforhold, netop blot findes, fordi udenlandske regler kræver det. Hvis man tog formuleringerne for pålydende, ville mange almindelige investorer nok betakke sig for at placere sin pensionsopsparing i selskabet. Reelle risici drukner så at sige i massiv overinformation, bl.a. fordi prioriteringen i fremstillingen synes at være så aldeles tilfældig og i hvert fald ikke foretaget med udgangspunkt i investorernes behov og interesser.DE TO AFGØRENDE succeskriterier for den omfattende transaktion for det tidligere Group 4 Falck er, om der skabes synergier i fusionen mellem sikringsaktiviteterne i Group 4 og Securicor, samt om Falck A/S kan udnytte en mere fokuseret indsats inden for redning. Egentlig to ganske sandsynlige scenarier. Men investorernes muligheder for at kvantificere potentialet og dermed foretage en rimelig værdiansættelse af de tre børsnoterede selskaber efter transaktionen er beskedne. I overgangsfasen vil diverse hensættelser og tilpasninger/normaliseringer helt umuliggøre historisk sammenligning. Man kan være helt bekymret for, om der i sådanne transaktioner arbejdes med dette som et af formålene.

Det er i hvert fald meget påfaldende, at investorernes interesser ikke prioriteres højere, når det er deres formue, som står på spil. Og det er påfaldende, at de institutionelle investorer accepterer denne prioritering. De private kan lettere i en periode, til der er skabt klarhed, gå uden om sådanne uigennemskuelige investeringsmuligheder.