God ledelse - fra forskellige synsvinkler

Corporate governance God selskabsledelse breder sig som ringe i vandet til en række andre områder. Ikke kun til erhvervslivet men også til offentlige virksomheder, pensionshuse etc. - alle steder forsøger man at opstille en slags spilleregler for god ledelelsesskik. Følgende initiativer er undervejs:

Nørby-udvalget 1 og 2. Et sæt spilleregler om god ledelse - primært i bestyrelseslokalet - for børsnoterede virksomheder. I disse dage afsluttes en høringsrunde, hvorefter Nørby 2-udvalgets rapport skal justeres og sendes til Fondsbørsen, som herefter ventes at vedtage disse regler som et væsentligt led i børsselskabernes oplysningsforpligtelser.

Der er et arbejde i gang om god universitetsledelse i Danmark. Rapporten »Universitetsbestyrelser i Danmark« udkom i december 2003.

Revisionsbranchen har via Foreningen af Statsautoriserede Revisorer tilpasset Nørby-udvalgets anbefalinger til små og mellemstore virksomheder i rapporten »God selskabsledelse - i mindre og mellemstore virksomheder.«

Hvordan skal danskernes pensionsmilliarder styres? I forlængelse af det såkaldte Bremerudvalg er Pensionsmarkedsrådet blev anmodet om at komme med udkast til et sæt spilleregler om god selskabsledelse. Det kan ende med konkret lovgivning på området, og derfor kan der ventes et politisk slagsmål, inden pensionsbranchen bliver udstyret med et sæt spilleregler.

Family (good) governance. Koncernchef Jørgen M. Clausen, Danfoss, tager i sin egen virksomhed initiativ til træning og uddannelse af familiemedlemmer, så de klædes på dels til ledelsesposter samt bestyrelsesarbejde.