God januar for feriecentre.

Januar i år var en god måned for de godt 8o danske feriecentre, som oplevede en fremgang i antallet af overnatninger på

10 pct. i forhold til januar sidste år.Det skyldes ikke mindst, at der var 70 pct. flere svenskere, der valgte at besøge

feriecentrene, påpeger Danmarks Statistik i sin seneste opgørelse over overnatninger i Danmark. Der er tale om en foreløbig

opgørelse.Fremgangen for feriecentrene skal dog ses på basis af et lavt udgangspunkt, idet antallet af overnatninger

i 2003 var på 100.000, mens det til sammenligning var oppe på 124.600 i 2002.I januar i år steg antallet

til 110.200 overnatninger. Samlet set oplevede de danske hoteller, feriecentre og vandrehjem en fremgang på 4 pct. i antallet

af overnatninger i januar til 611.800.Hotellerne havde 3 pct. flere overnattende gæster eller i alt 453.600, mens vandrehjemmene

stort set uændret havde 20.100 overnatninger. Det er især flere overnatninger af skandinavere, eksklusive danskere, der

trækker op, idet antallet steg hele 21 pct.Til gengæld har både danskerne og de øvrige skandinavere

svigtet vandrehjemmene, som i stedet har nydt godt af flere tyskere og andre nationaliteter.Hovedstadsregionen har haft en

fremgang i antallet af overnatninger på 6 pct. til 243.600, mens der i Jylland kun har været en fremgang på 1 pct. til

252.600. Resten af Sjælland og øerne har derimod haft 115.700 overnatninger, svarende til en stigning på 9 pct.

RB-Børsen

Lønstigninger

Det er fortsat de ansatte i landets kommuner og amter, der i det seneste år

har oplevet den største lønfremgang i forhold til de statsansatte, og deres lønninger accelererer endog en anelse

mere end de statsansattes, når man sammenligner årsstigningerne i november med tilsvarende tal fra augusts.Det

viser en opgørelse af lønindekset for den offentlige sektor for fjerde kvartal fra Danmarks Statistik.Mens ansatte

i kommuner og amter har fået 5,8 pct. mere i løn, har de statsansatte kun oplevet en stigning på 4,0 pct. i november.

I august var årsstigningerne til sammenligning på henholdsvis 4,9 pct. og 3,4 pct. Største lønstigninger

tegner kommunalt ansatte inden for sociale institutioner sig for med en fremgang på hele 6,3 pct., mens de statsansatte inden

for undervisning har måttet nøjes med 3,6 pct. mere i lønningsposen. RB-Børsen

Genvalg i Nordfyns

Bank
Repræsentantskabet for Nordfyns Bank har på et konstituerende møde torsdag genvalgt advokat Søren Olesen

som formand og entreprenør Lars Rasmussen som næstformand for repræsentantskabet. Det oplyste banken fredag morgen.Desuden

blev adm. direktør Torben Bøtcher genvalgt til bestyrelsen, hvis formand er fabrikant Freddy Tindhof, mens skoleinspektør

Jens Otto Dalhøj er næstformand.RB-Børsen