GN Store Nord skærer i optionerne

Udstedelse af aktieoptioner til ledende medarbejdere giver anledning til en omkostning for selskabet og koster aktionærerne penge. Derfor er det helt naturligt, at GN Store Nords bestyrelse fra i år vil indskrænke optionsprogrammet.

Holder kursen sig på GN Store Nord aktien i endnu to år, kan direktionen på fire mand hæve ekstra lidt over 11 mio. kr. alene for de optioner, de fik tildelt sidste år. Topscoren er koncernchef Jørn Kildegaard, som fik 135.000 optioner med en såkaldt strikekurs på 18,3 kr. Det betyder, at han om to år kan købe aktier til 18,3 kr. plus et lille procenttilæg og sælge de samme aktie til markedskursen.

De ekstra 3,8 mio. kr. oven i den almindelige løn på 3,4 mio. kr. har jeg ikke nogen mening om. Om den samlede løn er for høj eller for lav skal alene vurderes ud fra, hvordan ledelsen har gjort det, og om den har skabt gode resultater for selskabet og aktionærerne. Man kan sige, at GN Store Nord har været gennem et turn around, hvor det nu ser ud til at gå pænt fremad, og aktiekursen er steget mere end de teknologi-relaterede aktier i snit.

Det interessante her er, at GN Store Nords bestyrelse i det nye årsregnskab melder ud, at de fra i år vil indskrænke optionsprogrammet, og at de fra 2004 vil begynde at indregne værdien at de tildelte optioner i resultatopgørelsen. Dette er helt i overensstemmelse med de internationale tendenser, hvor der lægges stigende vægt på mere retvisende regnskaber.

Det er nemlig et faktum, at udstedelse af aktieoptioner til typisk ledelsen og ledende medarbejdere giver anledning til en omkostning for selskabet og dermed koster aktionærerne penge. Derfor er det helt naturligt at omkostningen også belaster bundlinien.Nogle ledelser argumenterer mod dette regnskabsprincip ved at sige, at selskabet ofte køber aktier op samtidig med at optionerne udstedes. Det betyder, at hvis aktierne stiger, så ledelsen optioner bliver mere værd, har selskabet allerede det aftalte antal aktier, som jo også stiger i kurs.

Det regnestykke holder bare ikke. Hvis selskabet ikke havde givet gevinsten på aktiebeholdningen til ledelsen, kunne det nemlig give dem i stedet til aktionærerne, eksempelvis ved at sælge dem med gevinst til den højere kurs eller ved at slette de opkøbte aktier, så der var færre aktier til at dele det samme overskud.

Ved at indregne optionsværdien i selve regnskabet, bliver omkostningen synliggjort og bundlinien forringet. Det kan igen gå ud over udviklingen i aktiekursen og de resultater, som ledelsen bliver målt på af omgivelserne og måske ved andre bonusprogrammer. Derfor er optioner selvfølgelig ikke længere så interessante for ledelsen.

Bestyrelsen melder da også ud i årsregnskabet, at optionsprogrammet vil blive reduceret i år. »Værdien af optionstildelingen ventes reduceret i 2004,« hedder det i regnskabet. Som begrundelse giver ledelsen, at GN forventer at indføre de internationale regnskabsstandarder (fra IFRS) allerede fra 2004, hvor myndighederne har fastsat 2005 som seneste frist.Vi er altså på vej mod en situation, hvor alle selskaber skal overveje at ændre regnskabspraksis på dette felt. Det vil med stor sikkerhed betyde, at andre selskaber vil genoverveje, hvordan de skal håndtere aflønning af topledelsen. Efter et 2003 med lodret stigende aktiekurser for stort set alle selskaber, må det endnu engang stå klart for de fleste, at aktiekursen ikke er det bedste mål for ledelsens dygtighed og evnen til at skabe ekstraordinært gode resultater.

Desuden tyder meget på, at aktiemarkederne for denne opgang har nået en midlertidig top, hvor der vil gå et godt stykke tid før aktiekurserne fortsætter væsentligt højere op. Enhver bestyrelse bør selvfølgelig gør sig overvejelser om, hvordan man skaber de bedste mulige incitamenter for topledelsen, og det gør man i hvert fald ikke ved at indrette sig sådan, at den enestående dygtige topchef ikke får noget ud af sliddet.

Derfor peger meget i retning af, at de børsnoterede selskaber nu vender tilbage til bonusprogrammer, hvor den ekstra aflønning fastsætte efter mere objektive kriterier.