GN Store Nord fik minus på 50 mio. kr.

Læs mere
Fold sammen
GN Store Nord fik i første kvartal 2002 et underskud før renter, skat og goodwillafskrivninger (EBITA) på 50 mio.

kr. mod et overskud på 139 mio. kr. i første kvartal 2001. Omsætningen blev 1368 mio. kr. mod 1983 mio. kr. året

før. Resultat af den ordinære drift blev et underskud på 192 mio. kr. mod 127 mio. kr. i 2001.


Forventningerne

til hele året fastholdes for GN Netcom og GN ReSound, men forventningerne til NetTest nedjusteres til en omsætning i andet

kvartal på 225 mio. kr. til 275 mio. kr. fra godt 300 mio. kr. i de tidligere udmeldinger. EBITA ventes at blive et underskud

på 100 mio. kr. mod tidligere forventninger om et underskud på 70 mio. kr. i andet kvartal.Stor usikkerhed

Nedjusteringen

i NetTest skyldes, at selskabet nu igen viser en vigende ordreindgang, oplyser GN Store Nord. For første gang offentliggøres forventninger

for tredje kvartal og de lyder på en omsætning på 225-300 mio. kr. og et EBITA-underskud på 75 mio. kr. ved

en omsætning midt i intervallet. For hele året oplyses der fortsat ikke forventninger, da usikkerheden om NetTest kunders

investeringsprogrammer fortsat er for stor, anfører GN Store Nord.


GN Netcoms omsætning blev på 406 mio. kr.

og EBITA på 29 mio. kr. - og det var som ventet. Omsætningen af Jabra-produkter til mobilsegmentet, der var høj

i fjerde kvartal sidste år, var lavere i første kvartal, men det forklares med sæsonudsving. Salget af trådløse

headsets er stigende, oplyser koncernen.


GN ReSound, der producerer høreapparater, fik også et resultat som ventet. Omsætningen

blev på 739 mio. kr., og EBITA blev på 60 mio. kr. Integrationen af de fem høreapparatvirksomheder forløber

planmæssigt.Yderligere reduktionNetTest satte som ventet gevinsterne i de to andre selskaber og mere end det til.

EBITA-underskuddet i første kvartal 2001 blev 127 mio. kr. og omsætningen 217 mio. kr. Selskabet rammes fortsat af tele-

og netværksindustriens voldsomme opbremsninger i ny kapacitet og teknologi. Derfor skal omkostningerne i NetTest yderligere

tilpasses, skriver GN St. Nord.


- Vi har fortsat et GN Store Nord med tre ledende spillere inden for tre segmenter, konstaterede

GN-koncernchef Jørn Kildegaard på presse- og analytikermøde efter offentliggørelse af regnskabet for 1.

kvartal.


- ReSound og GN Netcom kører som planlagt, men testmarkedet (NetTest) er fortsat et problem for os, sagde han.


Der

vil fortsat blive reduceret omkostninger. Blandt andet vil antallet af medarbejdere blive reduceret. Da NetTest toppede medarbejdermæssigt

i maj sidste år var der 1850 ansatte, men det er ved slutningen af første kvartal 2002 reduceret til 1400, og der planlægges

yderligere reduktion med 300 mand, oplyste koncernchefen.


- Det er dog vigtigt, at kernekompetencer ikke røres, således

at vi er klar, når markedet vender, sagde Jørn Kildegaard.


- Og det er ikke sket, tilføjede han.


GN-ledelsen

venter dog fortsat, at testmarkedet vil vise nogen vækst i 2002 og 2003. Det understreges i kvartalsmeddelelsen, at forbliver efterspørgslen

svag, kan det medføre, at dele af komponentlageret vil omsættes så langsomt, at der er risiko for ukurans. Det

vil i givet fald nødvendiggøre lagernedskrivninger, vurderer GN.


- Varelageret er på 800 mio. kr. og kan

ikke alene nedskrives i år, så eventuelle nedskrivninger vil også påvirke i 2003, oplyste koncerndirektør og

CFO Jens Due Olsen på presse- og analytikermødet. RB-Børsen