GN attraktiv opkøbsmulighed

GN Stor Nord er et velhavdende selskab efter salg af Resound og trods kæmpeudbytte, mener investeringsbanken Gudme Raaschou.

2007 bliver et år i opkøbenes tegn. Det mener investeringsbanken Gudme Raaschou, der blandt andet udpeger det nu decimerede teknologikonglomerat GN Store Nord som et af de mest oplagte overtagelseskandidater på Københavns Fondsbørs.

- Vi ser en fortsættelse af industrilandenes investeringer i 2007. Det betyder et fortsat fokus på fusioner og opkøb i Europa. I Danmark vil vi fortsat se betydelig aktivitet inden for opkøb og fusioner. Med stærke balancer vil de store selskaber tilkøbe vækst, mens flere mindre selskaber fortsat vil blive betragtet som opkøbsmål, vurderer Gudme Raaschou i publikationen "Det danske aktiemarked 2007".

Og GN Store Nord står som et særdeles attraktivt tilbud efter frasalget af GN's høreapparatselskab, GN Resound, til schweiziske Phonak for 15,5 mia. kr.

Flere penge på vejDet har efterladt resten af koncernen som et velhavende selskab, der trods udbetaling af et stort ekstraordinært udbytte og tilbagekøb af egne aktier fortsat vil sidde med en positiv saldo på den løbede konto på midst 1 mia. kr.

Teknologikoncernen holdt ekstraordinær generalforsamling fredag, og her fastholdt bestyrelsesformand, Mogens Hugo Jørgensen, planen om at udbetale et ekstraordinært udbytte på 61 kr. pr aktie som følge af salget af GN Resound, hvilket blev tiltrådt af aktionærerne.

Men trods det store udbytte kan investorerne se frem til yderligere tilbagebetaling.

- GN vil, så snart det endelige nettoprovenu fra GN Resound-salget kendes, udbetale et yderligere beløb til aktionærerne gennem et nyt aktietilbagekøbsprogram, således at GN's likvide beholdning herefter udgør en mia. kr., sagde Mogens Hugo Jørgensen.

Den ekstraordinære generalforsamling vedtog også, at kapitalen nedsættes. RB børsen