»Global arbejdsdeling gavner lønmodtagerne«

LOs formand repræsenterer de lønmodtagere, der rammes hårdest af udflytningen af job. Men Hans Jensen vil ikke kæmpe mod globaliseringen eller straffe virksomheder, der flytter produktion til udlandet. Han vil opkvalificere medlemmerne, så de vinder ved en global arbejdsdeling.

»Global arbejdsdeling gavner lønmodtagerne« - 1
»Jeg er ikke ked af, at visse job flytter ud, hvis ledelsen og de ansatte på på forhånd har gjort alt for at være på forkant med den teknologiske udvikling og uddanne medarbejderne. Kan de stadig ikke konkurrere, må vi acceptere, at en del af produktionen rykker til Østeuropa eller Kina, ellers bliver de danske virksomheder konkurreret sønder og sammen,« siger Hans Jensen. Foto: Bjarke Ørsted
Læs mere
Fold sammen
Interview

Det er globaliseringens skyld. Når Tulip lukker deres fabrik i Ringsted, når Flextronics drejer nøglen om i Pandrup, og når et stort antal andre danske virksomheder flytter produktionen til Østen.

Hver gang handler det om, at lønniveauet i Danmark er så højt, at varerne kan produceres billigere andre steder. Og hver gang er det LO-formand Hans Jensens medlemmer, der betaler prisen.

Hvis de ufaglærte og faglærte lønmodtagere, som mister deres job og faste månedsløn, har svært ved at få øje på globaliseringens lyksaligheder, så er det ikke svært at forstå.

Alligevel insisterer LO-formanden på, at danske lønmodtagere har gavn af, at der er en global arbejdsdeling.

Han anerkender samtidig, at danske virksomheder kan være nødt til at flytte en del af deres produktion til udlandet for at bevare deres konkurrencekraft.

»Der er job, vi ikke kan have i Danmark. Det er meget bevidst, at jeg siger det så kontant, for der skal ikke være tvivl om signalet. Det kan ikke nytte noget, at jeg snyder medlemmerne ved at sige, at vi kan bekæmpe globaliseringen. Vi skal ikke bygge store mure op omkring os selv for at beholde alle job i Danmark. Den strategi vil bare gøre os fattigere,« siger Hans Jensen.

Global arbejdsdeling
LO-formanden har taget plads ved bordet i sit mødelokale på tredje sal i LOs glashus på Islands Brygge. Her er fri udsigt til havnen på den ene side og medarbejdernes aktivitet på den anden side. Havde man håbet på at se en enkelt rød fane eller et støvet fagforeningsklenodie bliver man skuffet. LOs hus er renset for den form for nostalgi.

Hans Jensen er ikke en formand, der bruger mange minutter af sin tid på at ønske sig tilbage til dengang, hvor fagbevægelsens magt var uomtvistelig og danske arbejdspladser forblev inden for landets grænser.

Syerskerne kommer aldrig tilbage til Herning, medmindre nogen opfinder en robot, der kan klare alt syarbejdet. Og LO-formanden har for længst accepteret, at den slags løntunge job ikke hører til i Danmark

»Det synspunkt kan være utrolig svært at forstå. Men jeg er ikke ked af, at visse job flytter ud, hvis ledelsen og de ansatte på den enkelte virksomhed på forhånd har gjort alt for at være på forkant med den teknologiske udvikling og uddanne medarbejderne. Kan de stadig ikke konkurrere, må vi acceptere, at en del af produktionen rykker til Østeuropa eller Kina, ellers bliver de danske virksomheder konkurreret sønder og sammen,« siger Hans Jensen.

Nej til lønnedgang
LOs formand er meget bevidst om, at der er store grupper af hans medlemmer, der er bekymret for globaliseringen. Slagteriarbejdernes forsøg på at bevare deres arbejdspladser hos Tulip i Ringsted har præget både formandens og mediernes dagsorden i december måned.

Hans Jensen har fået bevis for, at strejkevåbnet er et effektivt middel, når en mindre gruppe lønmodtagere siger ja til en aftale om lønnedgang, som truer fagbevægelsens muligheder for at forhandle varige overenskomstresultater hjem.

Men LOs formand viger uden om de store sejrsråb. I stedet sænker han stemmen en smule og understreger, at han sagtens kan forstå, at slagteriarbejderne på Tulip i Ringsted gerne ville undgå, at deres job bliver flyttet til Tyskland.

»Men jeg mener, at de stemte forkert, da de i første omgang sagde ja til en lønnedgang på 15 procent. Hvis det var blevet eksemplet, så havde det været en strategi, hvor det danske samfund langsomt begyndte at arbejde sig fattigere. Vi ville komme ind i en negativ spiral, hvor den lavere løn betyder, at vi køber færre varer og betaler mindre skat. Det vil være dødsstødet til det danske velfærdssamfund,« siger Hans Jensen.

En lang opkvalificering
LO-formandens dybe stemme og lune glimt i øjet giver ham mulighed for at fremføre sine synspunkter med en troværdighed, der er de færreste forundt. Hans optimisme smitter, når han understreger, at vi hvert år opretter lige så mange job, som der flytter arbejdspladser ud af landet.

Ja, selv når han roser statsminister Anders Fogh Rasmussen (V), virker det troværdigt på trods af den uvante klang.

»Jeg er meget positiv overfor, at statsministeren har inviteret os til drøftelser om fremtidens efteruddannelsesindsats. Det er den fuldstændig rigtige vej at gå, hvis Danmark skal lykkes i en global verden,« siger Hans Jensen.

Fremover skal ingen danskere tro, at de som helt unge kan gå ind på arbejdsmarkedet med en grunduddannelse i hånden og forlade det igen som 65-årige, uden at de har ladet sig opkvalificere undervejs. Det kan vi lige så godt indstille os på, mener LO-formanden.

»Vi kan kun skabe tryghed for lønmodtagerne ved at sikre dem uddannelsesmuligheder, så de hele tiden kan kvalificere sig til morgendagens udfordringer. Det er af afgørende betydning, at vi får indskrevet nogle flere rettigheder til uddannelse i overenskomsterne, så vi kan lægge et pres på de virksomheder, hvor der ikke sker en opkvalificering,« siger Hans Jensen.

Til gengæld er han overbevist om, at der nok skal være job, også til hans medlemmer, fremover.

»Det kan godt være, at regeringen taler om, at vi skal satse på job inden for nanoteknologi og andre fine teknologier. Men de små og mellemstore virksomheder skaber faktisk flest af den type job, som mine medlemmer sagtens kan kvalificere sig til,« siger Hans Jensen

Ja til sociale klausuler

LOs formand er fast besluttet på, at globaliseringen skal tackles, så den bliver til gavn for lønmodtagerne. LO-fagbevægelsen skal stille krav til danske virksomheder, der agerer globalt, så de ikke rejser ud i verden og indfører dårligere arbejdsvilkår og en anden moral end den, de arbejderefter herhjemme.

Dog har Hans Jensen været påfaldende tavs i den verserende konflikt mellem den amerikanske fagforening SEIU og det tidligere Group 4 Falck. Den amerikanske fagforening har netop udnyttet globaliseringen til at føre kampen for en overenskomst til Danmark, hvor selskabet er mest sårbart over for ridser i sit image.

»Vi vil meget gerne bruge vores indflydelse til at sikre fornuftige arbejdsvilkår for vores amerikanske kolleger. Men vi vil ikke involveres i en faglig kamp om, hvem der organiserer hvem i USA. Det har vi rigeligt af i Danmark«, siger Hans Jensen, der er en varm tilhænger af, at sociale klausuler og faglige rettigheder bliver skrevet ind i de internationale handelsaftaler.

»Jeg er fuldstændig bevidst om, at en del af vores kolleger i den tredje verden ser det som et forsøg på at lave handelshindringer. Det kæmper vi en del med. Især fordi vi oplever nogle stærke protektionistiske tilbøjeligheder i USA. Men det er slet ikke vores formål. Vi vil gerne modtage endnu flere varer fra lande, der producerer under rimelige arbejdsvilkår,« siger Hans Jensen.

Modsat fagbevægelserne i flere andre lande deler LO ikke holdning med anti-globalisterne. Men både i USA og blandt LOs egne forbund har ideen om bøder til virksomheder, der flytter job til udlandet, været fremført. Hans Jensen bryder sig ikke om den.

»Til gengæld synes jeg nok, at vi indimellem er lidt for gavmilde med at give statsstøtte til produktion, der flyttes til udlandet. Man kunne da godt overveje, om det er hensigtsmæssigt at give virksomheder skattefradrag og understøtte deres flytning af maskiner til Østeuropa og den tredje verden. Det er måske lige tåbeligt nok,« siger Hans Jensen.