Giv lige vilkår

Læs mere
Fold sammen
I dette tilfælde er havneloven så uviseligt indrettet, at nogle havne skal bruge statens lodsvæsen, mens andre havne har

lov til at anætte deres egne lodser.


De forskellige konstruktioner har den meget direkte effekt, at lodsningen i havne

med statslodser er væsentlig dyrere end lodsningen i havne, som har ansat deres egne lodser. Statslodserne får en klækkelig

procentdel af lodsningens pris og kan derfor opretholde en indtægt, som ligger væsentligt over, hvad en havneansat lods

får i løn. Det er naturligvis en ganske urimelig forskelsbehandling af havnene og dermed deres muligheder for at konkurrere.


Nu

er der et EU-direktiv på vej (omend langsomt) om en bredere markedsadgang til tjenesteydelserne i havnene, men EU-kommissionen

og EU-parlamentet strides om, hvorvidt lodsningen i den forbindelse skal gives helt fri. Erfaringerne viser, at man kan strides meget

længe på kryds og tværs i EU-systemet, og det har havnene med de påtvungne statslige lodser noget vanskeligt

ved at vente på. De får nemlig henvendelser fra deres kunder, rederierne, som ikke kan forstå, at priserne er så

høje.


Diskussionen om, hvorvidt man kan sammenligne lodstjenesterne i de forskellige havne bølger frem og tilbage.

Der kan være forskellige forhold, som gør lodsopgaven forskellig fra havn til havn, men det er alt andet lige besynderligt,

at udgiften til lodsningen i havnene med statslodserne i nogle tilfælde er mere en dobbelt så høje som i havne

med egne ansatte lodser. Et naturligt alternativ til de nuværende forhold er naturligvis en revision af den gældende havnelov,

så havnene sikres ret til selv at løse opgaverne i forbindelse med lodsning og bugsering. Havnene har naturligvis en

interesse i at kunne betragte lodsning og bugsering som enhver anden regulerbar omkostning og dermed konkurrenceparameter, der kan

sikre så lave priser, at man kan konkurrere om skibene. Det burde være et helt basalt krav, at aktørerne på

alle markeder får de samme vilkår, når det gælder betjeningen af kunderne. Og det krav er naturligvis ikke

anderledes, når det gælder de danske havne.


Meget tyder på, at der på lodsområdet ligger en form

for monopolsag og venter på, at den nye regering kommer op i omdrejninger. kaskaa